Úklid chodníků a komunikací, kontejnery na bioodpad

Zima snad skončila a tak jsme zahájili jarní úklid chodníků a komunikací.  Úklid probíhá jak strojově, tak i za pomoci ručních prostředků. Nejprve budou zameteny chodníky a potom bude následovat úklid obecních komunikací. Práce na komunikacích začnou ve středu na Masarykově náměstí, Budín, U školy, na Zahrádkách, Pod Šibeníkem, Šibeník, Dlouhá. Potom bude následovat Zahradní, Nová, Sychrov, Zámek. Poslední fází bude úklid parkovišť na Benešově náměstí.   Dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu komunální techniky na chodnících a komunikacích.


Rozmístění kontejnerů na bioodpad

Ve čtvrtek budou rozmístěny kontejnery na bioodpady na stanovená místa. Jedná se o lokality - Benešovo náměstí–u dětského hřiště, Masarykovo náměstí, Budín, u sběrného místa pod hřištěm, v ulici Na zahrádkách, Pod Šibeníkem, Šibeník, Dlouhá ulice a Sychrov. Kontejnery se budou vyvážet v pátek a v pondělí. Celoročně je možné ukládat bioodpad ve sběrném dvoře.