Tříkrálová sbírka 2024

My tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví vinšujeme Vám

S touto koledou Vás v sobotu 6. ledna 2024 v dopoledních hodinách navštíví naše skupinky koledníků s kasičkou oblastní Charity. Do kasiček můžete přispět jakoukoliv částkou.

Za všechny příspěvky Vám z celého srdce děkujeme.

ZÁMĚRY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY PRO ROK 2024

  • Podpora lidí s mentálním a kombinovaným postižením --nákup nového svozového automobilu pro denní stacionář Nesa ve Velkém Meziříčí
  • Podpora terénních sociálních a zdravotních služeb -- nutné vybavení vozového parku pro Sociálně aktivizační služby pro rodiny, Osobní asistenci, Charitní pečovatelskou službu, Domácí hospic Barborka
  • Rozvoj dobrovolnického centra Kambala
  • Podpora charitní záchranné sítě -- nákup dodávky pro rozvoz materiální pomoci klientům v nouzi v rámci celého okresu Žďár nad Sázavou, zajištění materiální pomoci, úhrada nájemného a energií kontaktních míst v okrese.


Trikralova-sbirka-2024