Tříkrálová sbírka v Křižanově a okolních obcích

Vážení spoluobčané, 

sbírka má za sebou dvacáté narozeniny. Tři králové vyrazili do ulic poprvé v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi a obnovili tak starodávnou lidovou tradici. 

Koledníci dnes, stejně jako kdysi, šíří mezi lidmi boží požehnání a poselství milosrdné lásky a prosí přitom o příspěvek pro lidi v nouzi. 

Trikralova-sbirka

Tříkrálová sbírka je též svátkem solidarity. Zprostředkovává mezigenerační setkávání a soudržnost. I během krátké chvíle umožňuje zažít pocit radosti a vzájemnosti, a právě to je jejím největším posláním a nejsilnějším poselstvím. Pro koledníky i dárce představuje unikátní příležitost k tomu začít nový rok dobrým skutkem

Koledování může probíhat těmito třemi způsoby: 

1) Klasické koledování, kdy do terénu vychází 3 králové. 

2) Jsou dovoleny statické kasičky, prodejna COOP v Křižanově, 

3) Prostřednictvím online kasičky přes webovou stránku www.zdar.charita.cz nebo www.trikralovasbirka.cz, kde je nutné uvést název Oblastní charita Žďár nad Sázavou, aby finanční příspěvek doputoval na naši Charitu.

DĚKUJEME ZA VAŠE PŘÍSPĚVKY. 

Mgr. Václav Hejč a Radomíra Schmidová