Solidární příspěvek MPSV

V pondělí se spouští žádosti o solidární příspěvek, vyřídit půjde pouze online

Od pondělí 11. dubna mohou domácnosti, které ubytovávají Ukrajince prchající před válkou, žádat o solidární příspěvek. Ten znamená 3 tisíce korun měsíčně za jednoho ubytovaného uprchlíka, maximálně pak 12 tisíc korun za měsíc. Příspěvek má alespoň částečně fyzickým osobám kompenzovat náklady. Žádost bude možné od pondělí podat elektronicky. Předpokladem přihlášení do aplikace je jakákoliv forma elektronické identity občana. Možností je třeba bankovní identita (Bank ID) či mobilní klíč eGovernmentu, který lze získat online i na jakémkoliv CzechPointu.

Formulář žádosti o solidární příspěvek bude od pondělí v pilotním režimu k dispozici v rámci online aplikace davkyuk.mpsv.cz, kterou již MPSV několik týdnů využívá k vyřizování humanitárních dávek. „Rozšiřujeme funkčnost stávajícího řešení, které již máme vyzkoušené. Chceme, aby se lidé mohli k solidárnímu příspěvku dostat co nejsnazším způsobem a nemuseli stát frontu na úřadech práce. Cesta, kterou jsme pro výplatu solidárního příspěvku zvolili, je velmi jednoduchá, ale zároveň bezpečná díky elektronické identitě občana,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Žádost lze vyplnit po  přihlášení pomocí jakékoliv formy elektronické identity občana (Bank ID, mobilní klíč eGovernmentu, MojeID apod.). Žadatel musí vyplnit základní údaje včetně adresy nemovitosti, může být vlastníkem anebo mít nájemní/podnájemní smlouvu. Žádost musí obsahovat i údaje o ubytovaných cizincích s dočasnou ochranou, kromě základních informací (jméno, datum narození atd.) jde o číslo pasu a číslo vízového štítku, pokud bylo vydáno. Důležitá je pak také doba poskytnutého ubytování, která musí být nejméně 16 po sobě jdoucích kalendářních dní v rámci jednoho měsíce. Žadatel formou čestného prohlášení stvrdí, že všechny údaje jsou pravdivé a podmínky pro ubytování podle zákona jsou splněné. Posledním krokem je způsob výplaty, především tedy číslo účtu. V odůvodněných případech lze příspěvek vyplatit peněžní poukázkou.

„Znovu bych chtěl upřímně poděkovat všem, kteří nejsou lhostejní a nabídli střechu nad hlavou lidem prchajícím před ruskou agresí. Solidární příspěvek je založen hlavně na dobré vůli všech zúčastněných,“ zdůraznil ministr Jurečka.

O příspěvek lze žádat o měsíc zpětně, tedy nejdříve 11. dubna, a to za březen. Předpokladem je, že ubytovaným osobám bude zajištěn odpovídající prostor, místo pro přípravu jídla (lze zpřístupnit vlastní kuchyň nebo zřídit provizorní s vařičem a lednicí), koupelnu a WC (opět mohou být sdílené) a přístup k pitné vodě. Další praktické informace k solidárnímu příspěvku naleznete zde formou otázek a odpovědí

Tisková zpráva:  TZ-Solidarni-prispevek-08042022.pdf