Schůzka s občany -Doprůzkum vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov

Dne  6.9.2023 v 16 hodin proběhne v sokolovně schůzka s občany ohledně výsledků rozborů odebraných vzorků z projektu "Doprůzkum vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov". Na schůzce bude přítomen Ing Roman Nedbal ze společnosti Vodní zdroje Ekomonitor, která tento projekt realizovala. Bude zde prezentována Závěrečná zpráva projektu včetně následných doporučených variant řešení. Schůzka není určena pouze občanům z dotčených lokalit, ale mohou se jí zúčastnit všichni občané Křižanova.