Pravidelné odkalování vodovodní sítě 14.11.-18.11.2022

Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Žďár nad Sázavou, oznamuje, že ve dnech 14.11. až 18.11.2022 proběhne pravidelné odkalování vodovodní sítě v Křižanově, během kterého může přechodně dojít ke snížení tlaku vody, popř. krátkodobému zvýšení zákalu vody.