Poplatky pro rok 2023

Svoz komunálního odpadu 

Poplatek ve výši 650,- Kč osoba/nemovitost

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 28.2. příslušného kalendářního roku

Způsob úhrady

hotově nebo platební kartou (na pokladně městyse v přízemí budovy radnice) známka bude předána při placení

převodem na účet 3123751/0100, VS 1340, Spec. symbol = číslo popisné, je možná po předchozí tel. dohodě s pracovníky Úřadu městyse, známku je nutné osobně vyzvednout na pokladně městyse


Poplatek za psa

a) za prvního psa 100 Kč

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200 Kč

Způsob úhrady

Hotově nebo platební kartou (na pokladně městyse v přízemí budovy radnice)

Poplatek je splatný nejpozději do 28.2. příslušného kalendářního roku.

Více informací na portálu občana


Výběr poplatků bude zahájen 2.1.2023 dle úředních hodin