Pomoc Ukrajině

Dnešním dnem byly do provozu uvedeny speciální www stránky ukrajina.kr-vysocina.cz, na kterých budou shromažďovány užitečné i aktuální informace.


V Jihlavě bylo otevřeno Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině 

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině - Jihlava

Služby zajišťované v rámci KACPU (Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině na území Kraje Vysočina) resp. místo prvního kontaktu pro uprchlíky:
a) Registrace, kontrola dokladů, identifikace (lustrace)
b) Udělení víza, doklady apod.
c) Registrace zdravotního pojištění
d) Zdravotní zabezpečení
e) Humanitární pomoc – základní jednorázová pomoc, voda, občerstvení
f) Psychosociální pomoc
g) Zajištění ubytování
h) Doprava na ubytování