Lokalita Na Zahrádkách - I. etapa

Zhotovitel PKS Stavby a.s. zahájil stavební práce na lokalitě Na Zahrádkách - I. etapa. V současné době je hotová skrývka ornice, a zahájeny byly práce na napojení na splaškovou kanalizaci.

Investorem celé akce je městys Křižanov. 

Vysoutěžená cena celé akce je 17.000.000 Kč bez DPH

Vodovod a splaškovou kanalizaci financuje městys přes Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko v hodnotě 3 794 569,00 Kč bez DPH

Městys Křižanov (dešťová kanalizace vč. přípojek, plyn, VO, datová síť, přípojky inženýrských sítí, chodníky a komunikace) v hodnotě 13 205 431,00 Kč bez DPH

Termín dokončení 20.12.2024

sitovani