Křižanovský kapr

V neděli 10. 12. 2023 se v Křižanově soutěžilo. Konala se totiž talentová soutěž Křižanovský kapr. Žáci místní základní školy navázali na dlouholetou tradici, kterou založili křižanovští rodáci, manželé Holánkovi. Těm bylo líto, že naše obec nemá žádnou talentovou soutěž, proto založili Křižanovského kapra. V této soutěži se jako porotci vystřídali i velká jména českého kulturního světa, jako například sourozenci Ulrichovi, Petra Černocká či opěrní pěvec Jakub Pustina. 

V letošním ročníku zasedli v porotě - starosta městyse Ivo Klimeš, zástupce ředitele školy Olga Řezníčková, za SRPŠ paní Kamila Pazderová, za sbor pro občanské záležitosti paní Marie Smejkalová, Lenka Kamanová a Karolína Špinarová.

Vánočně laděným odpolednem nás provázela paní Gabriela Vávrová. 

Celý program zahájil ředitel školy pan Daniel Ubr, který přednesl veselou básničku, čímž dodal kuráž všem soutěžícím. Těmi byli postupující žáci prvního a druhého stupně. Žáci předvedli krásná pěvecká, hudební a pohybová představení. Nechyběla recitace, literární ani výtvarný projev. Novinkou v soutěži byly digitální prezentace, které se průběžně promítaly v samostatném sále a diváci si tak všechny práce mohli prohlédnout. 

Předsálí vítalo návštěvníky školním jarmarkem, kde si mohli za dobrovolný příspěvek koupit některý z rukodělných výrobků našich žáků. 

Zákulisí od počátku ovládala zdravá nervozita. Nejdříve se představily děti prvního stupně v recitaci a zpěvu. Následoval druhý stupeň a poté hra na hudební nástroj. Žáci zahráli na klavír, akordeon, flétnu či saxofon. V závěru se představila děvčata s pohybovým projevem.

Přestávky mezi jednotlivými kategoriemi vyplnili žáci, kteří se svými vyučujícími secvičili různá, převážně taneční vystoupení. Na Vánoce nás krásně naladil školní pěvecký sbor pod taktovkou Adiny Ubrové a Jany Lacinové. Velmi milí a šikovní byli nejmladší členové našeho programu – prvňáčci. Ti zahráli pohybovou básničku Čert a Káča.

Jaký “mumraj” je asi v předvánočním čase v Ježíškově dílně nám tanečním vystoupením přiblížili vybraní žáci školní družiny pod vedením svých vychovatelek. Publikum se se od srdce zasmálo u tance o průběhu lidského života - na pódiu “tančila” miminka, batolata, “puberťáci”, dospělí i staří lidé v podání našich páťáků. 

Dech se všem divákům tajil při parkourovém vystoupení chlapců z devátého ročníku. Salta a skoky přes překážky či z pódia byla opravdu dechberoucí, nejedna maminka “trnula hrůzou”, aby chlapci dobře doskočili. V závěru si společně celý sál zazpíval v doprovodu žáků z kytarového kroužku píseň Vánoce, Vánoce přicházejí. 

Po vyhlášení výsledků soutěže, kdy vítězové získali poukázku na živého kapra a další umístění knihy, se všichni spokojeni a vánočně naladěni vraceli do svých vyhřátých domovů. 

Jednotlivá vystoupení byla připravena s pílí a touhou předvést co nejlepší výkon. Věříme, že se program všem líbil. 

Velké poděkování patří všem účinkujícím, kteří měli odvahu předvést svůj talent před plným sálem diváků. Nesmíme zapomenout ani na vyučující, kteří s ochotou pomáhali při přípravě vystoupení, i během celého představení. Děkujeme i spolku Vodotrysk, který zajistil občerstvení po celou dobu konání akce. 

Slova díků patří i sponzorům, bez kterých by nebylo možné akci pořádat - Rybářství Kolář, a. s., městys Křižanov a Spolek rodičů a přátel základní školy a mateřské školy Křižanov. 

Těšíme se znovu za rok a na jubilejní 50. ročník – kdo ví, čím nás překvapí.

Výsledky

LITERÁRNÍ PROJEV - 1. stupeň

1. místo: Liliana Sýkorová, 4. A - Lili a její fotbal

2. místo: Dominik Navrátil, 4. A - Hvězda v Chicagu

3. místo: Anna Křepelková, 4. B - Tábor

 

LITERÁRNÍ PROJEV - 2. stupeň

1. místo: Eva Buršíková, 7. B - Bříza

2. místo: Amálie Kadelová, 8. B - Detektiv Sisy

2. místo: Monika Pálková, 8. B - Simsala

3. místo: Bernard Kazda, 7. B - Život bankovky

 

VÝTVARNÝ PROJEV – 1. a 2. ročník

1. místo: Vanesa Širhalová, 2. B

2. místo: Tereza Štěpánková, 1. B 

3. místo: Alex Kryštof, 2. A

  

VÝTVARNÝ PROJEV – 3. – 5. ročník

1. místo: Dominik Navrátil, 4. A

2. místo: Liliana Sýkorová, 4. A

3. místo: Pavlína Vitešníková, 3. A

 

VÝTVARNÝ PROJEV – 6. a 7. ročník

1. místo: Molly Elizabeth Garvey, 7. A

2. místo: Anna Ježová, 7. B

3. místo: Aneta Slámová, 6. A


VÝTVARNÝ PROJEV – 8. a 9. ročník

1. místo: Gabriela Vávrová, 9. ročník

2. místo: Adéla Kaštanová, 9. ročník 

3. místo: Štěpán Zachoval, 9. ročník

 

DIGITÁLNÍ PREZENTACE – 1. stupeň

1. místo: Lukáš Horníček, 2. A – Hřiště (animace)

2. místo: Kateřina Hibšová, 5. ročník – Křižanov (prezentace)

3. místo: Erik Navrátil, 2. A – Minecraft (animace)

 

DIGITÁLNÍ PREZENTACE - 2. stupeň

1. místo: Gabriela Vávrová, 9. ročník – Plachtění (prezentace)

2. místo: Marie Andělová, 7. B – Koloběh života (animace)

3. místo: Marek Olah, 9. ročník – Největší a nejlidnatější města na světě (prezentace)

RECITACE – 1. stupeň (1. a 2. ročník)

1. místo: Helena Kotíková, 2. A

2. místo: Štěpánka Kudrnová, 2. A

2. místo: Eliška Doležalová, 2. A

3. místo: Tereza Štěpánková, 1. B

 

RECITACE – 1. stupeň (3. – 5. ročník)

1. místo: Anna Strachoňová, 3. B 

2. místo: Barbora Hromková, 3. B

2. místo: Štěpán Kotík, 4. A

3. místo: Jindřich Vodička, 3. B

3. místo: František Kalivoda, 4. A 

 

RECITACE – 2. stupeň (6. – 7. ročník)

1. místo: Štěpán Vařeka, 7. A

2. místo: Teodora Kadlecová, 6. A

2. místo: Leontýna Rozárie Homolová, 6. B

3. místo: Nikola Novotná, 6. A

 

RECITACE – 2. stupeň (8. – 9. ročník) 

1. místo: Denis Burian, 9. ročník

2. místo: Gabriela Vávrová, 9. ročník

3. místo: Fabián Žejšek, 9. ročník

ZPĚV – 1. stupeň (1. a 2. ročník)

1. místo: Nela Čechová, 4. A

1. místo: Helena Kotíková, 2. A; Natálie Pazderová, 2. A

2. místo: Barbora Hromková, 3. B; Veronika Juránová, 3. B

3. místo: Eliška Doležalová, 2. A; Štěpánka Kudrnová, 2. A

3. místo: Gabriela Horníčková, 3. B; Adéla Tvarůžková, 3. B


ZPĚV – 2. stupeň

1. místo: Karolína Kotíková, 6. A

2. místo: Marie Andělová, 7. B

3. místo: Vanesa Vařeková, 7. A 

3. místo: Matyáš Vala, 6. B

 

HRA NA HUDEBNÍ NÁSTROJ – 1. stupeň

1. místo: František Kalivoda, 4. A

2. místo: Nela Čechová, 4. A

3. místo: Vendula Vorlíčková, 3. B

 

HRA NA HUDEBNÍ NÁSTROJ – 2. stupeň

1. místo: Amálie Kadelová, 8. B

2. místo: Karolína Kotíková, 6. A

3. místo: Eliška Kryštofová, 6. A

 

POHYBOVÝ PROJEV - 1. stupeň

1. místo: Eliška Homolová, 4. A; Barbora Kadlecová, 4. A

2. místo: Klára Klimešová, 4. A

3. místo: Nela Čechová, 4. A; Eliška Hrnčířová, 4. A

 

POHYBOVÝ PROJEV - 2. stupeň

1. místo: Tereza Katolická, 8. B; Monika Pálková, 8. B; Michaela Rohovská, 8. B

1. místo: Marie Hermanyová, 8. A

2. místo: Amálie Kadelová, 8. B

3. místo: Viktorie Benediktová, 6. B; Eliška Horníčková, 6. B; Natálie Šimáková, 6. B