Kácení stromů

V pátek byly v katastru obce pokáceny stromy vykazující určité nebezpečí, ať už pro pěší občany, tak pro projíždějící vozidla. Jednalo se listnaté stromy, lípy,  pod zámkem.  Stromy byly staré a svými suchými větvemi ohrožovaly auta projíždějící po silnici pod nimi. Zároveň byl pokácen i vzrostlý smrk na Benešové náměstí. Svou velikosti, stářím cca 60 roků, mohutností a umístěním byl určitou hrozbou pro své okolí. Namísto pokácených stromů bude provedena náhradní výsadba. Místo smrku bude vysazena Jedle ojíněná, abychom ji mohli v budoucnu využívat jako vánoční strom.