Hlasování v anketě Zlatá jeřabina-Restaurování Mariánského sloupu

Restaurování Mariánského sloupu v Křižanově bylo vybráno Krajem Vysočina mezi 20 akcí ucházejících se o cenu Zlatá jeřabina 2023 v kategorii „Péče o kulturní dědictví.“

Dnem 1. března 2024 bylo zahájeno hlasování v anketě Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2023. Hlasování probíhá od 1. 3. – 31. 3. 2024.

Projekty, které se umístí na prvních třech místech, budou odměněny finančním darem ve výši 50, 30 a 15 tis. Kč. Slavnostní vyhlášení za účasti výherců je naplánováno na pondělí 20. 5. 2024 na zámku v Telči.

 

Svůj hlas můžete z jedné emailové adresy poslat jen jedné akci v každé kategorii. K úspěšnému hlasování je nutné vyplnit elektronický formulář a opsat číselný kód. Do e-mailové schránky, kterou uvedete ve formuláři, Vám bude zaslána informační zpráva a na základě jejího potvrzení (a opětovného opsání číselného kódu) dojde k započítání Vašeho hlasu do ankety. Někdy se stává, že informační mail padá do spamů, proto si, prosím, zkontrolujte i tuto složku, bez potvrzení Váš hlas nebude do hlasování započítaný.

 

HLASOVACÍ FORMULÁŘ

Zlatá jeřabina r. 2023: Kraj Vysočina (kr-vysocina.cz)

 

Průběžné výsledky hlasování můžete sledovat na webu

  Výsledky hlasování Zlatá jeřabina 2023

 

Hlasování je veřejné (hlasuje široká veřejnost), je tedy zejména na Vás, zda a jak budete svůj projekt propagovat, ve snaze získat hlasy veřejnosti.