Cyklostezka Křižanov - nádraží Křižanov

Rádi bychom Vás informovali o průběhu příprav na cyklostezku Křižanov - vlakové nádraží Křižanov.

Projektant pracuje na projektování celé trasy. V současné chvíli máme již připraveno důležité napojení na novou lokalitu, kde probíhají práce na síťování pro novou výstavbu RD.

Současně se podařilo starostovi získat dotaci ve výši 191.250 Kč na projektovou dokumentaci z Fondu Kraje Vysočina z programu Cyklodoprava a cykloturistika 2024

Usilovně pracujeme na posledních výkupech pozemků, potřebných k výstavbě tak dlouho očekávané cyklostezky - vlakové nádraží.

Celý záměr získává jasnější obrysy.

Trasa-cyklostezka