Cementace přivaděče vody

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

pokračuje v cementaci přivaděče vody. Aktuálně se cementuje úsek od sběrného dvoru k šachtě pod vodojemem na Šibeníku.

Cementace