Zasedání 2007 - Usnesení č. 9

Zápisy ze zasedání zastupitelstva

 

 

Usnesení č. 9

 

ze zasedání Zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne 30.8.2007 v zasedací místnosti na radnici

 

 

Zastupitelstvo městyse

 

I. bere na vědomí:

 • kontrolu usnesení ze zasedání č.8

 • zprávu pana starosty o pokračování prací (cesta k lihovaru, rekonstrukce školy a místní rozhlas je ukončen, vodovod na ulici Meziříčská není dořešen)

 • informaci p. starosty o rehabilitačním zařízení v Křižanově

 

 

 

II. schvaluje:

 • čerpání rozpočtu městyse Křižanova za l. pol. r. 2007 - jednohlasně

 • částku do výše 80 tis. Kč na malbu a nátěry školy - jednohlasně

 • směnu pozemků u domu p. Chromého (obecní se soukromým a zřízení věcného břemene - jednohlasně

 • sponzorský dar 4.000,- Kč na sportovní hry mentálně postižených, které pořádá ÚSP Křižanov - 10 pro, 2 se zdrželi hlasování

 • sponzorský dar pro SDH Křižanov na slavnostní předání a žehnání novému vozidlu ve výši 7.000,- Kč - 8 pro, 4 se zdrželi hlasování

 • účast p. Slabé na školení obecních koordinátorů - jednohlasně

 • aby p. Sýkorová prověřila možnost jiného správce internetových stránek městyse

 • směnu části pozemků u parcely p. ing. Chylíka Františka - jednohlasně

 

 

III. zamítá

 • žádost p. L. Krejčího, Křižanov 80 odprodej části pozemků p.č. 1054 a 2315 v k.ú. Křižanov, parcela je určena územ. plánem pro sportoviště - jednohlasně

 • žádost p. Radka Pálky, Křižanov 535 o odprodej poz. p.č. 1954/3 v k.ú. Křižanov a zřízení osvětlení před jeho domem (jedná se o soukromý pozemek) - jednohlasně

 • žádost p. Hermanové, Křižanov o zlevnění půjčovného v knihovně městyse - jednohlasně

 

IV. odkládá

 • žádost p. Hladíka Jaroslava, Křižanov 178 o koupi p.č. 834 v k.ú. Křižanov - jednohlasně

 

 

................................... ...................................

Marie Smejkalová Antonín Kania

místostarostka starosta


Městys Křižanov

Benešovo nám. 12
594 51 Křižanov
 
IČ: 00294616

Tel.: 566 543 294-5
Fax: 566 543 495
mestys@krizanov.cz

Po 7:30 - 16:00

Út 7:30 - 14:30

St 7:30 - 16:30

Čt zavřeno

7:30 - 14:00

polední přestávka 11:15 - 11:45

© 2013 AdminPro 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU

Foto: Miroslav Čarek

Automatické rozesílání aktualit
do Vašeho e-mailu.
spam ochrana: