Zasedání 2007 - Usnesení č. 8

Zápisy ze zasedání zastupitelstva

 

 

Usnesení č. 8

 

ze zasedání Zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne 26.7.2007 v zasedací místnosti na radnici

 

 

Zastupitelstvo městyse

 

I. bere na vědomí:

 • kontrolu usnesení ze zasedání č. 7

 • dopis Sdružení obrany spotřebitelů České republiky

 • sdělení Ministerstva obrany ohledně žádosti městyse na převod vyřazeného majetku AČR

 • připomínku členů zastupitelstva k vyvážení kontejnerů

 • dopis Kraje Vysočina o poskytnutí dotace na ochranu nemovitého majetku (kamerový systém)

 • požadavek členů zastupitelstva na zřízení závěsu nebo žaluzií do okna v zasedací místnosti

 

 

 

II. schvaluje:

 • uvolnění 100 tis. Kč z rozpočtu městyse na zhotovení studí na výstavbu pečovatelského domu studenty VUT Brno - jednohlasně

 • navýšení rozpočtu o 200 tis. Kč na rekonstrukci školy v roce 2008 - zajištění zateplení vestibulu současně s nástavbou - jednohlasně

 • vypracování projektu na odbahnění rybníků Troubníky a Škrejblík v částce asi 120 tis. Kč - jednohlasně

 • zachování a úpravu jezírka na kopečku a jeho zabezpečení proti úrazu do 26.8.2007 - jednohlasně

 • zástupce městyse k uvítání významných hostů a poutníků - paní Smejkalová a MUDr. Chromá - 12 pro, l se zdržela hlasování

 • konání poutní mše 26.8.2007 na náměstí Křižanově za daných podmínek - 9 pro, 3 se zdrželi hlasování, l nehlasoval

 • jmenování zmocněnce pro organizační a přípravný tým z členů zastupitelstva - p. Ondřeje Kotíka - 12 pro, l se zdržel hlasování

 • věcné břemeno pro EON na pozemcích ve vlastnictví městyse (u Škrejblíku) - jednohlasně

 • příspěvek 5.000,- Kč pro Hospicové hnutí - Vysočina, Nové Město na Moravě, pro zajišťování hospicových služeb v regionu okr. Žďár nad Sázavou

 

III. zamítá

 • opravu, případně nové vybudování vodovodu od rybníku Troubník k jezírku na kopečku - jednohlasně

 

 

IV. odkládá

 • žádost p. Hladíka Jaroslava, Křižanov 178 o koupi p.č. 834 v k.ú. Křižanov do posouzení komise pro věsti technické - jednohlasně

 • žádost Lubomíra Krejčího, Křižanov 80 o prodej části p.č. 1054 a č. 2315 do posouzení komise pro věci technické - jednohlasně

 • žádost o st. parcelu manželů Kudláčkových z důvodu, že městys žádnou st. parcelu nemá - jednohlasně

 • žádost p. Pálky Radka, Křižanov 535 o odkup části p.č. 1954/3 a zřízení osvětlení k p.č. 1954/4 - jednohlasně

 

 

 

 

 

................................... ...................................

Marie Smejkalová Antonín Kania

místostarostka starosta

 

 


Městys Křižanov

Benešovo nám. 12
594 51 Křižanov
 
IČ: 00294616

Tel.: 566 543 294-5
Fax: 566 543 495
mestys@krizanov.cz

Po 7:30 - 16:00

Út 7:30 - 14:30

St 7:30 - 16:30

Čt zavřeno

7:30 - 14:00

polední přestávka 11:15 - 11:45

© 2013 AdminPro 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU

Foto: Miroslav Čarek

Automatické rozesílání aktualit
do Vašeho e-mailu.
spam ochrana: