Zasedání 2007 - Usnesení č. 6

Zápisy ze zasedání zastupitelstva

 

Usnesení č. 6

 

ze zasedání Zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne 15.5.2007 v zasedací místnosti na radnici

 

 

Zastupitelstvo městyse

 

I. bere na vědomí:

 • sdělení p. faráře Holcnera o konání mše dne 26.8.2007 ke 100. výročí blahořečení sv. Zdislavy, včetně žádosti o spolupráci úřadu městyse (parkování autobusů, místo konání mše, apod.)

 • kontrolu usnesení ze zasedání č. 5 ze dne 26.4.2007

 • informaci p. Sýkorové o jednání s p. Brychtou

 • informaci JUDr. Pivoňkové o povinnosti lékařských prohlídek pro řidiče SDH

 • připomínku čl. zastupitelstva k opravě silnice na Šibeníku a Dlouhé ulici

 

II. schvaluje:

 • informování ing. Chylíka o setrvání na podmínkách prodeje jeho pozemku do vyřešení odkupu ostatních parcel - jednohlasně

 • zřízení malého nahrávacího studia v r. 2007 v hodnotě cca 150 tis. Kč - jednohlasně

 • výběr firmy STYLSTAV s.r.o., Křižanov k provedení rekonstrukce ZŠ Křižanov a uzavření smlouvy s touto firmou - jednohlasně

 • lékařské prohlídky dle předpisů u zásahové jednotky SDH - jednohlasně

 • úpravu rozpočtu městyse v květnu 2007 - jednohlasně

 • půjčku z FRB manželům Tribulovým , Křižanov 163 ve výši 25.000,- Kč - jednohlasně

 

III. ukládá

 • JUDr. Pivoňkové - zjistit podrobnosti ohledně dotací na výhledovou výstavbu pečovatelského domu

 • starostovi - zjistit možnost zřízení místní policie

 

IV. odkládá

 • žádost p. Pavla Lundy, Heřmanov o koupi stav. parcely do vyřešení koupě pozemku od p. ing. Chylíka

 • žádost paní Vrubelové, Kř. 297 o zřízení zrcadla na křižovatce Meziříčská - Pod Šibeníkem

 

 

................................... ...................................

Marie Smejkalová Antonín Kania

místostarostka starosta


Městys Křižanov

Benešovo nám. 12
594 51 Křižanov
 
IČ: 00294616

Tel.: 566 543 294-5
Fax: 566 543 495
mestys@krizanov.cz

Po 7:30 - 16:00

Út 7:30 - 14:30

St 7:30 - 16:30

Čt zavřeno

7:30 - 14:00

polední přestávka 11:15 - 11:45

© 2013 AdminPro 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU

Foto: Miroslav Čarek

Automatické rozesílání aktualit
do Vašeho e-mailu.
spam ochrana: