Zasedání 2007 - Usnesení č. 5

Zápisy ze zasedání zastupitelstva

 

 

Usnesení č. 5

 

ze zasedání Zastupitelstva městyse Křižanov, konaného dne 26.4.2007 v zasedací místnosti na radnici

 

 

Zastupitelstvo obce

 

 

I. bere na vědomí:

 • kontrolu usnesení ze zasedání č. 4 ze dne 29.3.2007

 • sdělení zástupce SDH, že hasičské auto CAS bude ponecháno do konce r. 2007 současně s autem novým

 • stížnost (anonymní) na školní jídelnu Křižanov, která byla zaslána na kraj Vysočina

 • připomínky zastupitelů k dosud nezřízenému světlu u tělocvičny ZŠ

 • rozhodnutí Okresního soudu ve věci sporu městyse a ŘSD s tím, že bude podáno odvolání

 

 

II. schvaluje:

 • koupi pozemku p.č. 1671 v k.ú. Křižanov od ing. Františka Chylíka za odhadní cenu s tím, že městys umožní p. Chylíkovi odkup jedné parcely s inženýrskými sítěmi zavedenými na hranici pozemku (když se budou zřizovat), za stejnou cenu, za kterou pozemek prodal bez poplatku za sítě - 11 pro l se zdržel hlasování

 • zadání projektu na zřízení bezdrátového místního rozhlasu - jednohlasně

 • výběr. komisi pro výběrové řízení na hasičské auto - 1 profesionální hasič, p.Pařízek, ing. Veselá, p. Kania, JUDr. Pivoňková a výběrovou komisi pro výběrové řízení na rekonstrukci ZŠ l. etapu - p. Uhlíř, Mgr. Širhalová, p. Kania, ing. Veselá, JUDr. Pivoňková - jednohlasně

 • odkup pozemku od p. Veselky na náměstí Křižanova za 45.000,- Kč - jednohlasně

 • odkup,případně bezplatný převod p.č. 230, pozemku ve zjednodušené evidencí p.č. 443 PK, p.č. 2371, p.č. 2370,2285/14, 2285/25 (vznikl oddělením z p.č. 22285/14) od ČS státu - pozemkového fondu na Městys - jednohlasně

 • podání žádosti na bezúplatný převod p.č. PK 1599/2 od ČS státu - pozemkového fondu na Městys - jednohlasně

 • odprodej p.č. 552, 553, 554 občanskému sdružení Alfa Křižanov za cenu dle posudku s tím, že si p.č. 554 nechají na vlastní náklady zaměřit - jednohlasně

 • zřízení kamerového systému na náměstí Křižanov (2 kamery) od fi. Patrol grup Jihlava a podání žádosti na grand - jednohlasně

 

 

 

 

 

 

 

III. ukládá

 • JUDr. Pivoňkové prověřit na GŘ HZS Praha povinnosti lékařských prohlídek p (včetně EEG, EKG) pro řidiče SDH

 

 

 

 

 

................................... ...................................

Marie Smejkalová Antonín Kania

místostarostka starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Městys Křižanov

Benešovo nám. 12
594 51 Křižanov
 
IČ: 00294616

Tel.: 566 543 294-5
Fax: 566 543 495
mestys@krizanov.cz

Po 7:30 - 16:00

Út 7:30 - 14:30

St 7:30 - 16:30

Čt zavřeno

7:30 - 14:00

polední přestávka 11:15 - 11:45

© 2013 AdminPro 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU

Foto: Miroslav Čarek

Automatické rozesílání aktualit
do Vašeho e-mailu.
spam ochrana: