Zasedání 2007 - Usnesení č. 4

Zápisy ze zasedání zastupitelstva

 

 

Usnesení č. 4

 

ze zasedání Zastupitelstva městyse Křižanov, konaného dne 29.3.2007 v zasedací místnosti na radnici

 

 

Zastupitelstvo obce

 

 

I. bere na vědomí:

 • kontrolu usnesení ze zasedání č. 3 ze dne 15.2.2007

 • připomínky občanů šibeník na úklid obecních pozemků kolem silnic na Šibeníku

 • upozornění na poškozenou silnici (u kanálu) naproti vchodu u školy a u Engelhartových

 • informaci paní Sýkorové o spolupráci na internetových stránkách

 

 

II. schvaluje:

 • zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Křižanova za rok 2006 bez výhrad - jednohlasně

 • závěrečný účet městyse Křižanov za r. 2006 - jednohlasně

 • zafinancování oprav a rekonstrukce na ZŠ z prostředků městyse do celkový výše 5,5 mil Kč (včetně dotace MF) - pokud tato částka pokryje výstavbu sborovny; v opačném případě profinancovat 4,5 mil Kč dotace na jiné části oprav v ZŠ

 • zřízení sběrného dvora u p. Sýkory (likvidace objem. odpadu) - zkušebně do konce roku 2007 - pouze pro občany Křižanov - 7 pro, l proti, 3 se zdrželi hlasování

 • nový ceník služeb pečovatelské služby od 1.4.2007 - jednohlasně

 • prodej brusky na parkety p. Josef Hladíkovi, Kundratice 14 za 3.000,- Kč - jednohlasně

 • podání žádosti na převod pozemku p.č. 58 od státu - 10 pro, l se zdržel hlasování

 • odprodej části pozemku p.č. 1621/17 v k.ú. Křižanov manželům Brabcovým, Závist 14 - po uplynutí lhůty k vyvěšení, nebude-li námitek (nechají si sami zaměřit) - jednohlasně

 • odprodej osobního vozidla Felicie (modrá z DPS) panu Miroslavu Jandovi, Křižanov 469 za 6.000,- Kč - jednohlasně

 • příspěvek ve výši 5.000,- Kč na Galerii "Dvorek" na udílení ceny při výrobě a výstavě budek, krmítek apod. - jednohlasně

 • dodatek ke zřizovací listině pro ZŠ a MŠ Křižanov z důvodu změny názvu zřizovatele - jednohlasně

 • podání žádosti na Ministerstvo obrany, Praha na bezplatný převod movitého majetku (bude upřesněn), který bude zapůjčen Katolickému spolku Křižanov, hasičům a SK FC - jednohlasně

 • zástupce do školské rady - paní M. Smejkalovou - 10 pro, 1 se zdržela hlasování

 

 

 

 

 

 

III. odkládá

 • žádost manželů Vodičkových, Křižanov 474 o koupi nemovitosti čp. 136 v Křižanově - 10 pro, 1 proti

 

 

IV. zamítá

 • odprodej i pronájem části p.č. 1590 v k. ú. Křižanov za účelem umístění přenosné garáže p. Old. Kašpárkovi, Křižanov 423 - jednohlasně

 

 

V. ukládá

 • JUDr. Pivoňkové zahájit jednání s p. ing. Chylíkem o odkup pozemku p.č. 1671 za Zahrádkami o výměře 3938 m2 - jednohlasně

 

 

 

 

 

...................................               ...................................

Marie Smejkalová                                    Antonín Kania

místostarostka                                              starosta

 

 

 

 

 

 

 

 


Městys Křižanov

Benešovo nám. 12
594 51 Křižanov
 
IČ: 00294616

Tel.: 566 543 294-5
Fax: 566 543 495
mestys@krizanov.cz

Po 7:30 - 16:00

Út 7:30 - 14:30

St 7:30 - 16:30

Čt zavřeno

7:30 - 14:00

polední přestávka 11:15 - 11:45

© 2013 AdminPro 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU

Foto: Miroslav Čarek

Automatické rozesílání aktualit
do Vašeho e-mailu.
spam ochrana: