Zasedání 2007 - Usnesení č. 10

Zápisy ze zasedání zastupitelstva

 

 

Usnesení č. 10

 

ze zasedání Zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne 25.9.2007 v zasedací místnosti na radnici

 

 

Zastupitelstvo městyse

 

I. bere na vědomí:

  • kontrolu usnesení ze zasedání č. 9

  • finanční nabídku KINVESTU s.r.o. Třebíč na vypracování projektové dokumentace na odbahnění a opravu rybníků

 

II. schvaluje:

  • komisi na výběrové řízení na další část rekonstrukce školy ve složení: p. Kania, ing. Veselá, Mgr. Širhalová, p. Uhlíř, JUdr. Pivoňková, náhradník - p. Křikavová - jednohlasně

  • umístění značky zákaz vjezdu nákladních vozidel na parkoviště u JETTu - jednohlasně

  • prodej p.č. PK 834 a KN 833 v k.ú. Křižanov p. Jar. Hladíkovi, Křižanov 178 za odhadní cenu - jednohlasně

  • prodej pozemků městyse za min. cenu 2,- Kč/l m2 (i v případě, že cena dle znaleckého posudku bude nižší) - jednohlasně

  • úpravu rozpočtu městyse k 25.9.2007 - jednohlasně

  • půjčku z FRB paní Jiřině Sýkorové, Křižanov č. 491 ve výši 100.000,- Kč na půdní vestavbu domu čp. 4 - jednohlasně

  • zrušení předkupního práva pro městys na pozemek p.č. 1523/1 v k.ú. Křižanov ve vlastnictví manželů Dariny a Aleše Burianových - jednohlasně

 

 

 

 

................................... ...................................

Marie Smejkalová Antonín Kania

místostarostka starosta

 


Městys Křižanov

Benešovo nám. 12
594 51 Křižanov
 
IČ: 00294616

Tel.: 566 543 294-5
Fax: 566 543 495
mestys@krizanov.cz

Po 7:30 - 16:00

Út 7:30 - 14:30

St 7:30 - 16:30

Čt zavřeno

7:30 - 14:00

polední přestávka 11:15 - 11:45

© 2013 AdminPro 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU

Foto: Miroslav Čarek

Automatické rozesílání aktualit
do Vašeho e-mailu.
spam ochrana: