Zasedání 2007 - Usnesení č. 3

Zápisy ze zasedání zastupitelstva

 

 

Usnesení č. 3

 

ze zasedání Zastupitelstva městyse Křižanov, konaného dne 15.2.2007 v zasedací místnosti na radnici

 

 

Zastupitelstvo obce

 

 

I. bere na vědomí:

 • kontrolu usnesení ze zasedání č. 2 ze dne 14.12.2006

 • zprávu finančního výboru o provedené kontrole činnosti HC Sokol Křižanov

 • zápis č. 9 z kontrolního výboru městyse Křižanova (kontrola hospodaření ZŠ a MŠ)

 • jednání komise fondu rozvoje bydlení městyse Křižanova dne 15.2.2007

 • dopis Mgr. Tomáše Holcnera - místního faráře

 • informace ohledně dotací na ZŠ Křižanov

 • připomínky k prohrnování silnic městyse

 

 

II. schvaluje:

 • geometrické zaměření návsi v Bojanově - jednohlasně

 • ponechání stávajícího nájmu za rybníky městyse pro Moravský rybářský svaz - jednohlasně

 • příspěvek pro HS SOKOL pro r. 2007 na triatlon a Křižanovskou patnáctku po 3 tis. Kč a 19.000,- Kč na hokej, celkem 25.000,- Kč proti účtům - jednohlasně

 • příspěvek pro SK FC Křižanov na r. 2007 (úprava hřiště) 100.000,- Kč - jednohlasně

 • požádat o grant na rozšíření systému sběru a třídění odpadu - nákup 5 ks kontejnerů na papír - jednohlasně

 • rozpočet městyse na r. 2007 - jednohlasně

 • navýšení odměn zastupitelstva městyse od 1.1.2007 - místostarostka o 1.000,- Kč, předsedové výborů a komisí o 120,- Kč, členové výborů a komisí o 100,- Kč l se zdržel hlasování, 10 pro

 • zakoupení zametacího kartáče na chodníky - jednohlasně

 • stanovení nového zástupce do SVaK Žďársko - p. Pařízka - l se zdržel hlasování, 10 pro

 • prodej plynofikace na ul. Polní včetně zřízení věcného břemen pro JmP Brno - jednohlasně

 • zlikvidování osobního automobilu Favorit ve vlastnictví městyse - jednohlasně

 • zřízení věcného břemene pro GAsAG s.r.o. na pozemky plynovodu Křižanov - Kundratice - jednohlasně

 • příspěvek pro centru pro zdravotně postižené kraje Vysočina v roce 2007 - 3000,- Kč - jednohlasně

 • povolení užití znaku městyse firmou ZÁPALKA na zápalkové nálepky

 • povolení užití znaku městyse na nové dresy hráčů SK FC Křižanov - jednohlasně

 • prodej akcií Rybářství Velké Meziříčí v počtu 200 ks za 389,- Kč firmě BH SECIRTIE, A.S.Praha - jednohlasně

 • přidělení hospodářského výsledku za rok 2006 do rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Křižanov, příspěvková organizace, z hlavní činnosti 141.461,- Kč, z vedlejší činnosti 11.043,- celkem 152.504,- Kč - jednohlasně

 • prohlášení o uvolnění finančních prostředků na financování akce "Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy v obci Křižanov II" ve výši odpovídající podílu a přijetí závazku, že po dobu 10 let po ukončení akce nepřevede majetek nabytý z finančních prostředků poskytnutých ze SFDI do vlastnictví třetích osob, ani jej jinak nezcizí ani nepředá do úplatného užívání třetím osobám - jednohlasně

 • odkup p.č. st. 185 o výměře 278 m2 na náměstí Křižanova - jednohlasně

 • půjčku z Fondu rozvoje bydlení ve výši 60.000,- p. Milanu Čechovi, Křižanov 353 - jednohlasně

 

III. zamítá

 • prodej akcií Rybářství Velké Meziříčí a.s. p. in.g Jiřímu Lengálovi, Brno

 

 

IV. ukládá

 • JUDr. Pivoňkové dohodnout s panem Sýkorou podmínky zřízení sběrného dvora v rámci jeho firmy - jednohlasně

 

 

 

 

 

................................... ...................................

Marie Smejkalová Antonín Kania

místostarostka starosta

 

 

 

 

 

 

 


Městys Křižanov

Benešovo nám. 12
594 51 Křižanov
 
IČ: 00294616

Tel.: 566 543 294-5
Fax: 566 543 495
mestys@krizanov.cz

Po 7:30 - 16:00

Út 7:30 - 14:30

St 7:30 - 16:30

Čt zavřeno

7:30 - 14:00

polední přestávka 11:15 - 11:45

© 2013 AdminPro 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU

Foto: Miroslav Čarek

Automatické rozesílání aktualit
do Vašeho e-mailu.
spam ochrana: