Zasedání 2006 - Usnesení č. 41

Zápisy z jednání zastupitelstva.

 

 

U s n e s e n í

 

ze 40. zasedání Zastupitelstva obce Křižanov, konaného ve čtvrtek 17.8.2006 v 18 hodin v zasedací místnosti OÚ na radnici.

 

Zastupitelstvo obce

 

 1. bere na vědomí :

 • kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

 • zprávu komise určené zastupitelstvem o stavu nemovitosti č.p. 136 na Masarykově náměstí

 

 

 1. schvaluje :

 • Římskokatolické farnosti Křižanov dotaci 100.000,- Kč na dokončení probíhajících oprav fary jeden se zdržel, 9

 • Zrušení přistavení velkoobjemových kontejnerů před zimním období r. 2006 - 7 pro, 3 se zdrželi hlasování

 • úhradu poplatku ve výši 8.000,- Kč na přípojku vody a plynu pro stavebníky na ul. Polní - 9 pro, l se zdržel hlasování

 • půjčku z Fondu rozvoje bydlení paní Drahomíře Králové, Křižanov 94 ve výši 50.000,- Kč na výměnu oken - všemi hlasy

 • nákup vozidla Magma Alficar s vybavením pro zimní údržbu při dodržení dohodnutých podmínek s firmou ALFINE a.s. - všemi hlasy

 • úpravu rozpočtu obce v r. 2006 - všemi hlasy

 • při vydání publikace Křižanov II do každého domu (bytu v bytových domech) l výtisk zdarma - všemi hlasy

 

 1. zamítá :

 • publikování Křižanova (inzerci) v katalogu Apsida v publikaci "Cestujeme po Moravě" - všemi hlasy

 

 1. odkládá:

 • žádost občanů ulice Budín o finanční příspěvek na výstavbu víceúčelového hřiště do předložení příslušné dokumentace - všemi hlasy

 

 

 

 

........................... ...................................

Mgr. Eva Nagyová Antonín Kania

místostarostka starosta

 

 


Městys Křižanov

Benešovo nám. 12
594 51 Křižanov
 
IČ: 00294616

Tel.: 566 543 294-5
Fax: 566 543 495
mestys@krizanov.cz

Po 7:30 - 16:00

Út 7:30 - 14:30

St 7:30 - 16:30

Čt zavřeno

7:30 - 14:00

polední přestávka 11:15 - 11:45

© 2013 AdminPro 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU

Foto: Miroslav Čarek

Automatické rozesílání aktualit
do Vašeho e-mailu.
spam ochrana: