Zasedání 2006 - Usnesení č. 39

Zápisy z jednání zastupitelstva.

 

 

 

Usnesení č. 39

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Křižanov, konaného dne 22.6.2006

v zasedací místnosti OÚ na radnici

 

 

Zastupitelstvo obce

 

 

I. bere na vědomí:

 • kontrolu usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva

 • výpověď z nájmu nebytových prostor manželů Pavlišových, předání prostor bude za účasti komise určené zastupitelstvem

 • uzavření smlouvy s p. Blehou na úhradu dlužného nájemného splátkami

 • zprávu p. starosty o dokončení projektu na vodu na ul. Meziříčská

 • informaci o namátkové kontrole fin. Úřadu na hospodaření obce - daň z příjmů právnických osob a daň z příjmů fyzických osob

 

 

II. schvaluje:

 • uzavření smlouvy o dílo na akci "zvýšení bezpečnosti pěší dopravy v obci Křižanov" s firmou STYLSTAV s.r.o., Křižanov a pověřuje tímto p. starostu - jednohlasně

 • počet členů budoucího zastupitelstva obce v počtu 13 - jednohlasně

 • zřízení věcného břemene pro p. Sedláček Jana na vjezd k zahradnictví přes p.č. 297/2 v šířce 8 m - 10 pro, 1 proti, 2 se zdrželi hlasování

 • zřízení věcného břemene pro majitele areálu stolárny a rodinného domku v bývalé traktorce (rodina Chromých) za podmínky dořešení směny a dokupu pozemků v ul. Za Branou (proti RD rodiny Starých a zaplocené části ve dvoře rodiny Chromých) - 12 pro, l se zdržel hlasování

 • OZV 2/2006, kterou se ruší OZV 1/2003 - jednohlasně

 • Příspěvek obce na zakoupení mobiliáře na zřízení cyklostezky v mikroregionu velkomezeříčská - Bítýšsko ve výši 10 - 15 tis., dle rozpočtu - jednohlasně

 • Příspěvek římskokatolické farnosti na úpravu terénu u kaple a osvětlení u kostela ve výši 20 tis. Kč a možnost připojení venkovního osvětlení kostela na veřejné osvětlení - jednohlasně

 • umístění dvou retarderů na ul. U Školy - 10 pro, 3 se zdrželi hlasování ¨

 • odměna pro žáky ZŠ se zúčastnili celostátní soutěže 11/50 a vyhráli ve výši 500,- Kč na osobu a pohoštění v cukrárně - všemi hlasy

 

 

III. odkládá

- řešení dalšího využití nemovitosti obce čp. 136

 

 

 

 

 

 

IV. zamítá

 • prodej pozemků p.č. 230/1, 231/1, 230/4 v k.ú. Bojanov p. Josefu Krátkému, Dolní Libochová 43 - 11 pro, 2 se zdrželi hlasování.

 

 

 

................................... ...................................

Mgr. Eva Nagyová Antonín Kania

místostarostka starosta

 

 

 

 


Městys Křižanov

Benešovo nám. 12
594 51 Křižanov
 
IČ: 00294616

Tel.: 566 543 294-5
Fax: 566 543 495
mestys@krizanov.cz

Po 7:30 - 16:00

Út 7:30 - 14:30

St 7:30 - 16:30

Čt zavřeno

7:30 - 14:00

polední přestávka 11:15 - 11:45

© 2013 AdminPro 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU

Foto: Miroslav Čarek

Automatické rozesílání aktualit
do Vašeho e-mailu.
spam ochrana: