Zasedání 2006 - Usnesení č. 38

Zápisy z jednání zastupitelstva.

 

 

 

 

Usnesení č. 38

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Křižanov, konaného dne 4.5.2006

v zasedací místnosti OÚ na radnici

 

 

Zastupitelstvo obce

 

I. bere na vědomí:

  • kontrolu usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva

  • zprávu p. starosty z jednání s |ŘSD za účelem dořešení obchvatu silnice I/37 a silnice II/360

  • vyjádření SFŽP k vyhodnocení závěrečného vyúčtování akce "Kanalizace a ČOV Křižanov"

  • informace o úpravě prostranství za zdravotním střediskem

 

II. schvaluje:

  • úpravu rozpočtu obce v květnu 2006 - všemi hlasy

  • prodej pozemků p.č. PK 1523 a p.č. 1523 p. Burianovi, Křižanov 474 a sl. Knauverové, Nové Město na Mor. Za účelem stavby rod. domku za stejných podmínek jako ostatním - jednohlasně

  • uzavření smlouvy s Čs . Teleconem na zřízení věcného břemene k pozemků p.č. 657/2, 657/9, 2309, PK 657/2, PK 2309 - jednohlasně

  • umístění 4 kontejnerů na odpad na obvyklá místa týden po pouti - 8 pro, 4 proti

  • příspěvek na soutěž 4 klíče k Velkomezeříčské bráně 15. - 16. tis. Kč - jednomyslně

 

 

 

 

 

................................... ...................................

Mgr. Eva Nagyová Antonín Kania

místostarostka starosta

 

 

 


Městys Křižanov

Benešovo nám. 12
594 51 Křižanov
 
IČ: 00294616

Tel.: 566 543 294-5
Fax: 566 543 495
mestys@krizanov.cz

Po 7:30 - 16:00

Út 7:30 - 14:30

St 7:30 - 16:30

Čt zavřeno

7:30 - 14:00

polední přestávka 11:15 - 11:45

© 2013 AdminPro 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU

Foto: Miroslav Čarek

Automatické rozesílání aktualit
do Vašeho e-mailu.
spam ochrana: