Zasedání 2006 - Usnesení č. 37

Zápisy z jednání zastupitelstva.

 

Usnesení č. 37

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Křižanov, konaného dne 30.3. 2006

v zasedací místnosti OÚ na radnici

 

 

Zastupitelstvo obce

 

I. bere na vědomí:

  • kontrolu usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva

  • zprávu p. starosty o stavu komunikací v obci s tím, že budou uplatněny reklamace

  • zprávu ze schůze finančního výboru obce

 

II. schvaluje:

  • umožnění zbudování přípojky kanalizace pro Bronislava Horníčka - 2 se zdrželi hlasování

  • uvolnění finančních prostředků na financování akce "Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy v obci" ve výši 1.140 tis. Kč a přijetí závazku, že po dobu 10 let po ukončení akce nepřevede majetek nabytý z finančních prostředků poskytnutých ze SFDI do vlastnictví třetích osob, ani jej jinak nezcizí ani nepředá do úplatného užívání třetím osobám

  • odměnu pro neuvolněného místostarostu od 1.3.2006 ve výši 14.500,-Kč

  • odměny pro předsedy a členy výborů a komisí se nezvyšují - 2 byli proti

  • finanční příspěvek na pronájem tělocvičny pro žáky do 15ti let - jednohlasně

 

 

 

 

 

 

 

................................... ...................................

Mgr. Eva Nagyová Antonín Kania

místostarostka starosta

 

 


Městys Křižanov

Benešovo nám. 12
594 51 Křižanov
 
IČ: 00294616

Tel.: 566 543 294-5
Fax: 566 543 495
mestys@krizanov.cz

Po 7:30 - 16:00

Út 7:30 - 14:30

St 7:30 - 16:30

Čt zavřeno

7:30 - 14:00

polední přestávka 11:15 - 11:45

© 2013 AdminPro 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU

Foto: Miroslav Čarek

Automatické rozesílání aktualit
do Vašeho e-mailu.
spam ochrana: