Zasedání 2006 - Usnesení č. 36

Zápisy z jednání zastupitelstva.

 

 

U s n e s e n í

 

z 36. zasedání Zastupitelstva obce Křižanov, konaného v úterý 28. února 2006 v 15.30 hodin v zasedací místnosti OÚ na radnici.

 

Zastupitelstvo obce

 

 1. bere na vědomí :

 • kontrolu usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva obce

 • zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2005 s výhradou

 • zprávu pana starosty o provedených projektech na vodu a plyn na ulici Polní, o přípravě projektové dokumentace na zavedení vody na ulici Meziříčské a zpracování projektu na zhotovení chodníků na Masarykově náměstí a v ulici Za Branou pro podání žádosti na dotaci

 • informaci k územnímu plánu obce

 

 1. schvaluje :

 • vyhlášku o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku s možností jeho připojení na stavbu kanalizace

 • termín 30. duben 2006 pro odstranění chyby, uvedené ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce

 • závěrečný účet obce za rok 2005

 • rozpočet obce na rok 2006 s provedenými změnami

 • rozpočtový výhled na rok 2008 - 2011

 • delegování pana starosty na valnou hromadu SVK Žďár nad Sáz.

 • žádost pana Pavla Smejkala o prominutí poplatku za svoz komunálního odpadu o 1 osobu

 • schválení přidělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Křižanov za tok 2005 do rezervního fondu

 • darování pozemku p.č. 247/6 - zahrada - o výměře 829 m2 římskokatolické farnosti Křižanov za účelem zhotovení multifunkčního prostranství pro občany a zřízení věcného břemene pro přístup ke kanálu a požadavek případné opravy při poškození této kanalizace

 • žádost manželů Adamových ohledně směny bytů v obecní bytovce č.2 s paní Jandúchovou z č. 423

 • půjčky z Fondu rozvoje bydlení:

manželům Chmelíčkovým - 100.000,-Kč

manželům Musilovým - 94.000,-Kč

manželům Malinským - 60.000,-Kč

paní M. Sklenářové - 70.000,-Kč

paní J. Sýkorové - 150.000,-Kč

 

 

 1. ukládá

- panu starostovi jednat s paní MUDr. Pavlíkovou ohledně úpravy prostranství za zdravotním střediskem

 

 

 

........................... ...................................

Mgr. Eva Nagyová Antonín Kania

místostarostka starosta

 

 

 

 

 

 

 


Městys Křižanov

Benešovo nám. 12
594 51 Křižanov
 
IČ: 00294616

Tel.: 566 543 294-5
Fax: 566 543 495
mestys@krizanov.cz

Po 7:30 - 16:00

Út 7:30 - 14:30

St 7:30 - 16:30

Čt zavřeno

7:30 - 14:00

polední přestávka 11:15 - 11:45

© 2013 AdminPro 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU

Foto: Miroslav Čarek

Automatické rozesílání aktualit
do Vašeho e-mailu.
spam ochrana: