Zasedání 2006 - Usnesení č. 2

Zápisy z jednání zastupitelstva.

 

 

 

Usnesení č. 2

 

ze zasedání Zastupitelstva městyse Křižanov, konaného dne 14.12.2006 v zasedací místnosti na radnici

 

 

Zastupitelstvo obce

 

 

I. bere na vědomí:

 • kontrolu usnesení ze zasedání č. 1 ze dne 16.11.2006

 • zprávu paní Slabé z Valné hromady Mikroregionu Vlekomeziříčsko - Bítešsko

 • zprávu paní Sýkorové o možnosti zřízení přírodního koupaliště z rybníka městyse a náležitosti s tím související

 • žádost občanů o zřízení světla u tělocvičny ZŠ Křižanov

 • upozornění na černou skládku u bytovky čp. 491 na pozemku městyse Křižanov

 

 

II. schvaluje:

 • prodloužení pronájmu rybníků městyse Křižanova stávajícím nájemcům o 5 let - 8 pro, 4 se zdrželi hlasování, l proti

 • zvýšení nájemného ze pronájem rybníků na r. 2007 o 25 % - 7 pro, 2 proti, 4 se zdrželi hlasování

 • úpravu rozpočtu městyse Křižanova k 14.12.2006 - jednohlasně

 • návrh rozpočtu - provizorium, na r. 2007 městyse Křižanov - jednohlasně

 • inventarizační komisi veškerého majetku městyse ve složení p. Kania, p. Smejkalová, p. Hladíková, p. Sýkorová - jednohlasně

 • poplatek za svoz komunálních odpadů ve výši 430,- Kč na osobu - Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2006 - 10 pro, 2 proti, l se zdržel hlasování

 • Obecně závaznou vyhlášku městyse Křižanova č. 5/2006 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace - jednohlasně

 • cíle a způsoby poskytování služeb pečovatelskou službou Křižanov (standard č. 1) a vymezení základních činností - jednohlasně

 • odprodej části pozemku p.č. 1357, výměra cca 700 m2 v k.ú. Křižanov p. Viktoru a Emilii Musilovým, Křižanov 98 - jednohlasně

 • odprodej části pozemku p.č. 804 v k.ú. Křižanov p. Jindřichu Tomkovi, Křižanov 30 - 11 pro, 2 se zdrželi hlasování

 • výměnu pozemku městyse Křižanov, který má skutečně zaplocen a zastaven rodina Dočkalova, Bojanov 11 za pozemek v jejich vlastnictví p.č. 22 a PK 22 v k.ú. Bojanov - jednohlasně

 • příspěvek na vybavení tábořiště pro Spolek katolického domu v Křižanově ve výši 40.000,- Kč (částka bude zahrnuta do rozpočtu na r. 2007 na kulturu) - jednohlasně

 

III. zamítá

 • zvýšení nájemného za pronájem rybníků o 50 % - 7 pro, 5proti, 1 se zdržel hlasování

 • žádost chatařů zastoupených p. Vaněčkem o pronájem rybníka Vejmyslík - jednohlasně

 

 

IV. ukládá

 • JUDr. Pivoňkové zajištění fin. podmínek na zřízení sběrného dvora

 

 

 

IV. ukládá

- žádost HC SOKOL Křižanov o poskytnutí příspěvku ve výši 30.000,- Kč na provoz ledního hokeje do předložení dokladů o činnosti a hospodaření finančnímu výboru městyse - jednohlasně

 

 

................................... ...................................

Marie Smejkalová Antonín Kania

místostarostka starosta

 

 

 

 

 

 


Městys Křižanov

Benešovo nám. 12
594 51 Křižanov
 
IČ: 00294616

Tel.: 566 543 294-5
Fax: 566 543 495
mestys@krizanov.cz

Po 7:30 - 16:00

Út 7:30 - 14:30

St 7:30 - 16:30

Čt zavřeno

7:30 - 14:00

polední přestávka 11:15 - 11:45

© 2013 AdminPro 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU

Foto: Miroslav Čarek

Automatické rozesílání aktualit
do Vašeho e-mailu.
spam ochrana: