Zasedání 2006 - Usnesení č. 1 ( nové zastupitelstvo)

Zápisy z jednání zastupitelstva.

 

 

Usnesení č. 1

 

ze zasedání Zastupitelstva městyse Křižanov, konaného dne 16.11.2006 v zasedací místnosti na radnici

 

 

Zastupitelstvo obce

 

 

I. bere na vědomí:

 • složení slibu člena zastupitelstva p. Kotíka Ondřeje

 • informaci o školení nových členů zastupitelstva - podala p. Sýkorová a MUDr. Pavlíková

 • vyslání nových členů zastupitelstva na seminář dne 14.12.2006 v Jihlavě (zúčastní se p. Sýkorová a p. Slabá)

 • informaci p. starosty o dodání multikáry, posypová lžíce bude dodána do 14-ti dnů

 • připomínku MUDr. Chromé k požadavku občanů Šibeníka na zbudování světla na ul. Šibeník od Doležalových nahoru

 

II. schvaluje:

 • doplnění programu zasedání - jednohlasně

 • volbu volební komise: p. Němcová - předsedkyně, p. Slabý, JUDr. Pivoňková - členové - jednohlasně a návrhové komise - p. Křikavová, p. Pařízek - jednohlasně

 • volbu místostarosty - p. Smejkalová 7 pro, 6 proti

 • výbory a komise:

- finanční výbor : předseda - p. Slabá, p. Křikavová, p. Engelhart - 1 se zdržel

hlasování 12 pro

- kontrolní výbor: předseda - p. Uhlíř, p. Kotík, MUDr. Pavlíková - 1 se zdržel

hlasování

- komise fondu rozvoje bydlení a pro stavebně technické záležitosti: předseda -

ing. Mužátko , p. Mazánek František, p. Pařízek, p. Tvarůžek - 2 se zdrželi

hlasování, 11 pro

- sbor pro občanské záležitosti: předsedkyně - MUDr. Chromá, p. Křikavová, p.

Smejkalová, p. Kotíková, p. Slabá, p. Sýkorová, p. Koblížková, p. Engelhart, p.

Pařízek - jednohlasně

- komise pro sociálně právní ochranu dětí: předsedkyně p. Smejkalová, p.

Matulová, p. Širhalová, p. Sýkorová, p. Kolářová

 • plat místostarostky - návrh 11.000,- Kč, l pro, 3 se zdrželi hlasování, 9 proti

- návrh 12.500,- 3 pro, 7 se zdrželo hlasování, 3 proti

- návrh 10.000 9 pro, 2 se zdrželi hlasování, 2 proti -

schváleno

 • povolení otevření fondu reprodukce a odpisový plán pro ZŠ Křižanov - jednohlasně

 • odměny pro členy zastupitelstva: - 1.050,- Kč předsedové výborů a komisí, 860,- Kč členové výborů a komisí - jednohlasně

 • pověření výběrovým řízením a provedením stavebního řízení, převedení finančních prostředků na vodovod na ul. Meziříčská na SVaK Žďársko - jednohlasně delegáta na zasedání Valné hromady a člena orgánů Mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko - p. Slabou - 12 pro, 1 se zdržel hlasování

 • zajistit osvětlení vchodu na hřbitov (u márnice) - jednohlasně

 

 

III. odkládá

- prodloužení pronájmu obecních rybníků a zvýšení nájemného - 8 pro, 5 proti

 

 

IV. zamítá

 • žádost ing. J. Lengála, Brno o odprodej akcií Rybářství Velké Meziříčí - jednohlasně

 

 

 

................................... ...................................

Marie Smejkalová Antonín Kania

místostarostka starosta

 

 

 

 

 


Městys Křižanov

Benešovo nám. 12
594 51 Křižanov
 
IČ: 00294616

Tel.: 566 543 294-5
Fax: 566 543 495
mestys@krizanov.cz

Po 7:30 - 16:00

Út 7:30 - 14:30

St 7:30 - 16:30

Čt zavřeno

7:30 - 14:00

polední přestávka 11:15 - 11:45

© 2013 AdminPro 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU

Foto: Miroslav Čarek

Automatické rozesílání aktualit
do Vašeho e-mailu.
spam ochrana: