Zasedání 2006 - Usnesení č. 35

Zápisy z jednání zastupitelstva.

 

 

 

Usnesení č. 35

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Křižanov, konaného dne 13. 1. 2006

v zasedací místnosti OÚ na radnici

 

 

Zastupitelstvo obce

 

I. bere na vědomí:

  • kontrolu usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva

 

II. schvaluje:

  • jednohlasně - uvolnění finančních prostředků ve výši 3.700.000,-Kč z rozpočtu roku 2006 na zakoupení hasičského vozidla CAS 24 - T 815 4 x 4.2 a podání žádosti o dotaci na toto vozidlo

  • všemi hlasy částku 2.000,-Kč Centru pro zdravotně postižené kraje Vysočina

  • žádost pana Václava Štauberta Havlíčkův Brod ohledně pořádání trhů na náměstí v naší obci - 1 x měsíčně za nájem 2.000,-Kč - jednohlasně

  • 40.000,- Kč římskokatolické farnosti Křižanov na požadované úpravy - všemi hlasy

  • 40.000,-Kč Spolku katolického domu Křižanov na úpravu promítacích strojů

ME 05 - X - jednohlasně

  • jednohlasně úpravu rozpočtu z prosince 2005

  • žádost MVDr. Evy Černé ohledně uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu studny - jednohlasně

  • inventarizační komisi ve složení pan starosta Antonín Kania, Eva Nagyová, Marie Hladíková - jednohlasně

  • všemi hlasy smlouvu o věcném břemenu - JmP Brno

 

III. odkládá :

- jednohlasně - schválení vyhlášky o místním poplatku za zhodnocení stavebního

pozemku

 

 

 

 

 

 

 

................................... ...................................

Mgr. Eva Nagyová Antonín Kania

místostarostka starosta

 


Městys Křižanov

Benešovo nám. 12
594 51 Křižanov
 
IČ: 00294616

Tel.: 566 543 294-5
Fax: 566 543 495
mestys@krizanov.cz

Po 7:30 - 16:00

Út 7:30 - 14:30

St 7:30 - 16:30

Čt zavřeno

7:30 - 14:00

polední přestávka 11:15 - 11:45

© 2013 AdminPro 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU

Foto: Miroslav Čarek

Automatické rozesílání aktualit
do Vašeho e-mailu.
spam ochrana: