Zasedání 2005 - Usnesení č. 33

Zápisy ze zasedání zastupitelstva

 

Usnesení č. 33

ze zasedání zastupitelstva obce Křižanov konaného dne 13.10.2005

 

Zastupitelstvo obce:

  1. bere na vědomí

  • kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce

  • zápis z kontrolního dne stavby Kanalizace a ČOV Křižanov, ze dne 7.10.2005 - stavba bude ukončena 30.11.2005, nedodělky a vady budou odstraněny ve stanovených termínech

 

 

  1. schvaluje

  • podání žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezplatný převod pozemků : p.č. 2285/14, ostatní plocha (234 m2), st. p.č. 88/1 zastavěná plocha a nádvoří (56 m2 ), p.č. 230 ostatní plocha (469 m2), pozemek ve zjednodušené evidenci- parcely původ Pozemkový katastr (PK) p.č. 443 (59 m2), za podmínek určených Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

  • Uzavření smlouvy o vložení majetku do hospodaření SVaK Žďársko - kanalizace a ČOV Křižanov bezplatně na dobu neurčitou - jednohlasně

  • manželům Vitešníkových, Křižanov, Na Zahrádkách 426 vydání souhlasu s vedením el. Kabelu VN po obecních pozemcích dle přiloženého plánku s tím, že nebudou překopány místní komunikace a s tím, že půjdou co nejvíce v mezích mimo vozovku - jednohlasně

 

  1. zamítá

  • žádost pana Jindřich Tomka, Křižanov 29 o prodej části pozemku p.č. 805 z důvodu omezení přístupu k ostatním rybníkům - jednohlasně.

 

 

 

...................................

Mgr. Eva Nagyová

místostarostka

 

 

 

 


Městys Křižanov

Benešovo nám. 12
594 51 Křižanov
 
IČ: 00294616

Tel.: 566 543 294-5
Fax: 566 543 495
mestys@krizanov.cz

Po 7:30 - 16:00

Út 7:30 - 14:30

St 7:30 - 16:30

Čt zavřeno

7:30 - 14:00

polední přestávka 11:15 - 11:45

© 2013 AdminPro 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU

Foto: Miroslav Čarek

Automatické rozesílání aktualit
do Vašeho e-mailu.
spam ochrana: