Zasedání 2005 - Usnesení č. 32

Zápisy ze zasedání zastupitelstva

 

 

Usnesení č. 32

ze zasedání zastupitelstva obce Křižanov konaného dne 29.9.2005

 

Zastupitelstvo obce:

 1. bere na vědomí

 • kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce

 • zápis ze zasedání kontrolního výboru obce

 • zprávu z jednání kanalizace a ČOV - reklamace stavebních prací (ul. Dlouhá, silnice I/37, silnice II/360) a odstranění zjištěných závad ve stanovených termínech

 • dopis Parlamentu ČR, Poslanecké sněmovny ohledně dotace ze státního rozpočtu na r. 2006 na rekonstrukci ZŠ a MŠ Křižanov

 

 

 

 1. schvaluje

 • parkování autobusu firmy ZDAR a.s. - po dohodě se sportovci na vjezdu na fotbalové hřiště - jednohlasně

 • odkoupení částečného zařízení z kadeřnictví p. Kamanové - za 5.000,- Kč

 • zřízení školské rady v počtu šesti členů a zástupce do rady za obec - paní Mgr. Nagyová, p. Slabá - jednohlasně

 • výroční zprávu o činnosti ZŠ Křižanov - jednohlasně

 • odkup pozemku p.č. 2285/14 od státu (za zdravotním střediskem) - jednohlasně

 • odkup p.č. 2326/4 v k.ú. Křižanov - 135 m2 v ceně 120,- Kč za l m2 - 2 se zdrželi hlasování

 • zaměření cesty na ul.Polní u pozemku manželů Musilových - jednohlasně

 • příspěvek ve výši 12.500,- Kč pro HC Sokol Křižanov na činnost na sezonu 2005-06 schváleno 8 pro, l proti, l se zdržel hlasování

 • odkup pozemku u bývalého skladu p.č. 1954/3 od státu - jednohlasně

 • příspěvek na opravu cesty k Bojanovu v délce cca 50 m - jednohlasně

 

 

 1. odkládá

 • žádost pana Sedláčka, Křižanov 125 o pronájem jedné místnosti nebytových prostor po kadeřnictví v radnici s tím,ž e stavební komise obce prověří v součinnosti s hygienou možnosti využití uvolněných prostorů

 

 

 

 

 

 

.................................. ...................................

Mgr. Eva Nagyová Antonín Kania

místostarostka starosta

 

 


Městys Křižanov

Benešovo nám. 12
594 51 Křižanov
 
IČ: 00294616

Tel.: 566 543 294-5
Fax: 566 543 495
mestys@krizanov.cz

Po 7:30 - 16:00

Út 7:30 - 14:30

St 7:30 - 16:30

Čt zavřeno

7:30 - 14:00

polední přestávka 11:15 - 11:45

© 2013 AdminPro 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU

Foto: Miroslav Čarek

Automatické rozesílání aktualit
do Vašeho e-mailu.
spam ochrana: