Zasedání 2005 - Usnesení č. 31

Zápisy ze zasedání zastupitelstva

 

 

Usnesení č. 31

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Křižanov, konaného dne 25.8.2005

v zasedací místnosti OÚ na radnici

 

 

Zastupitelstvo obce

 

I. bere na vědomí:

- kontrolu usnesení z minulého zasedání

- zadání projektu plynu a vodovodu na ulici Polní - projekt bude stát 160 tis. Kč -

provádět jej bude firma GAsAG spol. s r.o., Brno

- zprávu z jednání 9.8.2005 o odstraňování reklamovaných závad stavby "

Kanalizace a ČOV Křižanov

 • řešení stížnosti ze dne 15.8.2005, kterou podali manželé Krejčovi, bytem Dlouhá 80 a paní Melicharová, bytem Dlouhá 471

 • žádost o ukončení nájemního vztahu k nebytovým prostorám - kadeřnictví p. Helena Kamanová

 

 

II. schvaluje:

 • úpravu rozpočtu na r. 2005

 • vícepráce na kanalizaci - práce nad rámec základní smlouvy ve výši 1.525.271,- Kč

 • stavební úpravy pro provoz restaurace v obecním domě č.p. 136 v Křižanově

 

 

III. ukládá:

 • kontrolnímu výboru zkontrolovat zaplacení poplatků za komunální odpad od občanů

 • JUDr. Pivoňkové zajistit, aby autobusy a kamiony neparkovaly u ZŠ Křižanov

 • Finančnímu výboru provést odhad ceny zařízení v kadeřnictví p. Kamanové

 • Mgr. Nagyové dát informaci o uvolnění bytu na pečovatelském domě do Křižanovského zpravodaje

 • JUDr. Pivoňkové napsat dopis p. Musilovi o dokončení terasy u restaurace na náměstí a upozornit na zákaz vjezdu nákladních automobilů na náměstí

 • JUDr. Pivoňkové - zaslat dopis lihovaru, aby opravil vyjezděnou obecní cestu u hřbitova

 

IV. zamítá

 • nabídku firmy TEWIKO-SYSTÉM na komínovou hlavici

 • žádost o odprodej stavby a pozemku p. Chromému, za Branou 270, Křižanov

 

....................... ...................................

Mgr. Eva Nagyová Antonín Kania

místostarostka starosta

 

 


Městys Křižanov

Benešovo nám. 12
594 51 Křižanov
 
IČ: 00294616

Tel.: 566 543 294-5
Fax: 566 543 495
mestys@krizanov.cz

Po 7:30 - 16:00

Út 7:30 - 14:30

St 7:30 - 16:30

Čt zavřeno

7:30 - 14:00

polední přestávka 11:15 - 11:45

© 2013 AdminPro 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU

Foto: Miroslav Čarek

Automatické rozesílání aktualit
do Vašeho e-mailu.
spam ochrana: