Zasedání 2005 - Usnesení č. 30

Zápisy ze zasedání zastupitelstva

 

 

Usnesení č. 30

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Křižanov, konaného dne 28.7.2005

v zasedací místnosti OÚ na radnici

 

 

Zastupitelstvo obce

 

I. bere na vědomí:

- kontrolu usnesení z minulého zasedání

- zprávu pana starosty o pokračovaní prací na kanalizaci a úpravě vozovek nástřikem

 

II. schvaluje:

 • prodej části p.č. PK 1509 (převedeného Pozemkovým fondem) manželům Ondráčkovým, v ceně 100,- Kč za l m2 - jednohlasně schváleno

 • odstranění asfaltu u domu p. Václava Musila a štěrku u domu p. Vytlačila (obojí na obecním pozemku), na vlastní náklady a uvedení do původního stavu (tráva) - jednohlasně schváleno

 • zadání projektu na provedení plynu a vodovodu na ulici Polní a zároveň uvolnění finančních prostředků na projektovou dokumentaci - jeden se zdržel hlasování, 10 pro

 • vykoupení a směnu pozemků ke na ulici Polní ke zřízení komunikace - jednohlasně

 • zhotovení projektu na žádost o dotaci na zvýšení dopravní bezpečnosti v obci - jednohlasně schváleno

 • připojení k žádosti o změnu názvu obce Křižanov na Městys Křižanov - obnovení statutu městys pro Obec Křižanov a užívání označení Obecní úřad městysu Křižanov v případech, kdy zvláštním zákonem není stanoveno povinné užívání označení obec.

 • uvedení vlastnických vztahů mezi p. Vodičkou, P. Chylíkovou a Obcí do souladu se skutečností v terénu (týká se pozemku na Vémeslici) - odprodej a vykoupení částí pozemků dle geometrického plánu - jednohlasně schváleno

 • bezplatný převod části p.č. 926/31 výměře 20 m2 na Aeroklub Křižanov - jednohlasně

 • povolení vybudování studny pitné vody u rekreační chaty č. 3 u rybníka Křížovník

 • ing. Emilu Reichovi a Dr. Evě Černé, Brno - jeden se zdržel hlasování, 10 pro

 • Přeložení dlažby a odvodnění parkoviště na náměstí - jednohlasně schváleno

 

 

 

III. ukládá:

 • JUDr. Pivoňkové zaslání dopisu p. Buršíkovi ohledně údržby kolem pronajatých rybníků

 

................................... ...................................

Mgr. Eva Nagyová Antonín Kania

místostarostka starosta

 


Městys Křižanov

Benešovo nám. 12
594 51 Křižanov
 
IČ: 00294616

Tel.: 566 543 294-5
Fax: 566 543 495
mestys@krizanov.cz

Po 7:30 - 16:00

Út 7:30 - 14:30

St 7:30 - 16:30

Čt zavřeno

7:30 - 14:00

polední přestávka 11:15 - 11:45

© 2013 AdminPro 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU

Foto: Miroslav Čarek

Automatické rozesílání aktualit
do Vašeho e-mailu.
spam ochrana: