Zasedání 2005 - Usnesení č. 29

Zápisy ze zasedání zastupitelstva

 

 

Usnesení č. 29

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Křižanov, konaného dne 23.6.2005

v zasedací místnosti OÚ na radnici

 

 

Zastupitelstvo obce

 

I. bere na vědomí:

- zprávu pana starosty o průběhu stavby ČOV a procentickém využití čistírny

odpadních vod při zkušebním provozu

- součinnost členů zastupitelstva při upozornění občanů na přímé připojení do

kanalizace - rušení jímek a septiků (do 28. června 2005)

- podání žádosti na Ministerstvo financí o poskytnutí dotace na rekonstrukci školy

ve výši 32 miliónů Kč

 

II. schvaluje:

- jednohlasně - cenu za m2 parc. č. PK 803/2 v k.ú. Křižanov na vybudování rybníku:

úřední cena + 20 %

- jednohlasně - jednorázové snížení nájmu v restauraci Pod radnicí o 5.000,-Kč,

protože byli 3 x nezaviněně zaplaveni

- bezplatný převod 62 m2 p.č. 1619 v k.ú. Křižanov paní Jiřině Králové, Křižanov 392

pro tento návrh hlasovali všichni

- zaslání dopisů panu V. Musilovi a panu B. Vytlačilovi na odstranění asfaltu a štěrku

z obecního pozemku, na které toto bez povolení umístili - 1 se zdržel hlasování, 11

hlasovalo pro, nikdo nebyl proti

 

III. zamítá:

  • příspěvek Horáckému hokejovému klubu Velké Meziříčí na instalaci tvrzených skel ( 10 hlasů proti, 2 se zdrželi hlasování)

  • návrh paní Nagyové nechat zpracovat průzkum památek Křižanova panem Sadílkem ( 4 hlasovali pro, 8 proti)

 

 

 

 

 

 

 

................................... ...................................

Mgr. Eva Nagyová Antonín Kania

místostarostka starosta


Městys Křižanov

Benešovo nám. 12
594 51 Křižanov
 
IČ: 00294616

Tel.: 566 543 294-5
Fax: 566 543 495
mestys@krizanov.cz

Po 7:30 - 16:00

Út 7:30 - 14:30

St 7:30 - 16:30

Čt zavřeno

7:30 - 14:00

polední přestávka 11:15 - 11:45

© 2013 AdminPro 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU

Foto: Miroslav Čarek

Automatické rozesílání aktualit
do Vašeho e-mailu.
spam ochrana: