Zasedání 2005 - Usnesení č. 26

Zápisy ze zasedání zastupitelstva

Usnesení č. 26


ze zasedání zastupitelstva obce Křižanov konaného dne 24.3.2005

 

Zastupitelstvo obce:


X. bere na vědomí
- zprávu p. starosty o pokročování výstavby kanalizace na ul. Dlouhá

- odstoupení obcí Jívoví, Dobrá Voda od smlouvy o zajišťování pečovatelské služby pro občany a tím snížení počtu zaměstnanců na pečovatelském domě


XI. schvaluje
- žádost p. Viléma Buršíka, Křižanov 528 o vydání souhlasu s přeložením vodovodu z rybníka Troubník - jednohlasně

- manželům Pavlišovým, Radenice 30 nájemné za pronájem domu čp. 136 ve výši 60.000,- Kč ročně - jednohlasně

- žádost sl. Gabriely Chylíkové, Křižanov 185 o prodej 1/2 pozemku p.č. PK 1499 v k.ú. Křižanov p. Michalu Rohovskému, bytem Velké Meziříčí, Hornoměstská 105/63

- výkup částí pozemků p.č. 1660 ve vlastnictví p. Jana Musila a p.č. PK 1659 sl. Kamily Pazderové, za cen dle znaleckého posudku a umožnění přístupu přes takto vykoupené pozemky k eventuelní zástavbě. Podklady nutné k vykoupení (geometrický plán, znalecký posudek ) zajistí na své náklady žadatelka - sl. Kamila Pazderová

- případné navýšení vzniklých nákladů při propojení kanalizace na ul. Dlouhá na straně, kde je veden optický kabel telefonu - jednohlasně schváleno

- umístění zákazu vjezdu pro nákladní auta a traktory na pozemek za Medikus - jednohlasně

- žádost p. Starého K. - firma FEROSTAR o odprodej st. p.č. 234/1 včetně kovárny - dle náčrtku žádosti - jednohlasně


XII. odkládá
- žádost firmy VV SKLO p. R. Vitešníka, o schválení el. přípojky vedené po pozemích obce Křižanov do příštího zasedání zastupitelstva - jeden se zdržel hlasování


XIII. zamítá
- požadavek na zřízení obecní cesty k p.č. PK 1659 sl. Kamily Pazderová, bytem Žďár nad Sázavou - jednohlasně
- žádost p. ing. Chylíka Fr. o provedení úprav u domu čp. 40 a poskytnutí materiálu na rozšíření vjezdu - jednohlasně


Městys Křižanov

Benešovo nám. 12
594 51 Křižanov
 
IČ: 00294616

Tel.: 566 543 294-5
Fax: 566 543 495
mestys@krizanov.cz

Po 7:30 - 16:00

Út 7:30 - 14:30

St 7:30 - 16:30

Čt zavřeno

7:30 - 14:00

polední přestávka 11:15 - 11:45

© 2013 AdminPro 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU

Foto: Miroslav Čarek

Automatické rozesílání aktualit
do Vašeho e-mailu.
spam ochrana: