Rozšíření veřejného osvětlení v ulici Za Branou

Předmětem této dokumentace je rozšíření veřejného osvětlení (VO) v městysi Křižanov na ul. Za Branou v části mezi RD č.p. 268 až 561. zájmovým místem je místní komunikace ul. Za Branou, která leží na p.č. na prcele č. 2336/1, k.ú. Křižanov [676454]. Rozšířením stávajícího veřejného osvětlení se zajistí především zvýšení bezpečnosti a zrakové pohody v nočních hodinách tamějších obyvatel a návštěvníků.

Počet nových svítidel: 5 ks – na parkový stožár VO 2 ks – na výložník na distribuční stožár NN

Typy a počet stožárů VO: 5 ks parkových stožárů jm. výšky 5,0 m Stožáry budou stupňovité, žárově zinkované zevnitř i vně, síla zinkování je minimálně 70μm na celé ploše stožáru. Spodní část stožáru bude chráněna termoplastovým nástřikem proti korozi po spodní okraj dvířek elektro-výzbroje.

Zdroje osvětlení: LED, biodynamecká svítidla

VO-ulice-Za-Branou