Rozvoj a investice - Analýza rizik

Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru Městyse Křižanova na podzemní a

povrchové vody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové náklady: 5 035 068,94 Kč

Dotace SFŽP: 4 279 808,59 Kč

Dotace kraj Vysočina: 365 000,00 Kč

Vlastní zdroje: 390 260,35 Kč

 

 

Analýza rizik vlivu zdrojů kontaminace v katastru městysu Křižanov na podzemní a povrchové vody.

 

Anotace projektu:

 

Předmětem průzkumných prací a analýzy rizik jsou provozy a skládky na území městyse Křižanov a v jeho okolí potenciálně ovlivňující kvalitu podzemní a povrchové vody starou ekologickou zátěží. Za potenciální zdroje znečištění jsou uvažovány lokality: pozemky a prostory bývalého výrobního družstva SONA, dnes METAL IMPULS, s. r. o., okolí bývalé nelegální varny omamných látek, pozemky a prostory podniku Ferostar s.r.o., bývalé nelegální skládky U hřbitova, Nový rybník a V lomu.

 

Popis:

 

Na území městyse a v jeho okolí je navrženo provedení podrobného průzkumu a zpracování analýzy rizik vzhledem k následujícím okolnostem. Provedenými průzkumnými pracemi v roce 2016 byl zjištěn negativní vliv historického provozu bývalé provozovny kovovýroby (bývalé v. d. SONA) a bývalé nelegální varny na výrobu metamfetaminu na okolní vodní zdroje a ekosystémy. V provozovně kovovýroby docházelo k vypouštění odpadních látek do blíže nespecifikované jímky, následně do povrchové vody, k prosakování do okolního horninového prostředí se šířením kontaminace do podzemních vod. Kontaminace acetonem, jódem, fosforem a metamfetaminem souvisí s výrobou omamných látek v místě bývalé nelegální varny a jejího bezprostředního okolí. V okolí Křižanova se nacházejí 3 skládky (Skládka u hřbitova, Skládka Nový rybník a Skládka v lomu). Doposud nebyl zjišťován vliv skládek na podzemní vodu ani okolní ekosystémy. Nejsou dostatečně ověřeny potřebné fyzikálně -chemické charakteristiky, důležité pro posouzení migrace znečištění a stanovení rychlosti šíření kontaminantů spojených s potenciální kontaminací z historického provozu podniků a z přítomnosti skládek.

 

Cílem projektu je realizace průzkumných prací a analýzy rizik, která zmapuje staré ekologické zátěže v katastru městyse a zhodnotí rizika z těchto zátěží plynoucí. Průzkumné práce jsou projektovány na vytipovaných lokalitách - pozemky a prostory bývalého výrobního družstva SONA, dnes společnosti METAL IMPULS, s. r.o., okolí bývalé nelegální varny omamných látek, pozemky a prostory podniku Ferostar s.r.o., bývalá nelegální skládka U hřbitova, bývalá nelegální skládka Nový rybník, bývalá nelegální skládka V lomu, v takovém rozsahu, který poskytne relevantní a detailní údaje pro hodnocení rizik a pro návrh dalšího postupu prací včetně návrhu případných sanační opatření.

 

Celkové finanční náklady projektu jsou předpokládány ve výši 5 mil. Kč.

 

Realizace prací zahájena v 12/2018, předpokládaný termín ukončení bude v 06/2020.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

 

Bylo vybráno celkem 6 lokací, kde bude probíhat průzkum.

pdf 1 MB  -  areál METAL IMPULS, s.r.o.

pdf 891 kB  -  areál domu č.p. 191

pdf 1 MB  -  areál FEROSTAR

pdf 1 MB  -  skládka U Hřbitova

pdf 1 MB  -  skládka Nový rybník

pdf 1 MB  -  skládka v Lomu


Městys Křižanov

Benešovo nám. 12
594 51 Křižanov
 
IČ: 00294616

Tel.: 566 543 294-5
Fax: 566 543 495
mestys@krizanov.cz

Po 7:30 - 16:00

Út 7:30 - 14:30

St 7:30 - 16:30

Čt zavřeno

7:30 - 14:00

polední přestávka 11:15 - 11:45

© 2013 AdminPro 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU

Foto: Miroslav Čarek

Automatické rozesílání aktualit
do Vašeho e-mailu.
spam ochrana: