Organizační schéma - Tajemnice úřadu městyse

 JUDr. Drahomíra Pivoňková

 

Vymezení kompetencí:

 • je pracovníkem úřadu městyse
 • plní funkci zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr  se zaměstnanci městyse zařazenými v úřadu městyse
 • je nadřízena všem pracovníkům úřadu městyse
 • zajišťuje vedení personální a mzdové agendy
 • zabezpečuje zřizování veřejně prospěšných míst a vede agendu s tím spojenou
 • vede evidenci pro OSSZ a zdravotní pojišťovny
 • zúčastňuje se zasedání zastupitelstva městyse
 • zabezpečuje plnění usnesení zastupitelstva městyse, pokud nejsou uloženy starostovi  nebo místostarostovi
 • koordinuje a kontroluje činnost úřadu městyse
 • dohlíží na správnost výkonu státní správy
 • vydává rozhodnutí k povolení provozu výherních hracích automatů
 • podle zákona 202/1990 Sb., o loteriích a jiných hrách a vyhlášky MF č. 223/1193 Sb., o provozování výherních hracích automatů
 • na základě výsledků projednání a rozhodnutí zastupitelstva městyse zajišťuje převody vlastnických práv k nemovitostem, včetně sepsání smluv a zajištění znaleckých posudků a geometrických plánů
 • eviduje a vyřizuje podané žádosti o koupi nebo prodej nemovitosti v souladu se  zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
 • na základě výsledků projednání a rozhodnutí zastupitelstva městyse zajišťuje pronájem  pozemků, včetně sepsání nájemních smluv, případně zajištění geometrických plánů
 • eviduje a vyřizuje podané žádosti o pronájem pozemků v souladu se zákonem č.   28/2000 Sb., o obcích
 • připravuje obecně závazné vyhlášky městyse
 • vede evidenci žádostí o půjčku z fondu rozvoje bydlení, vyřizuje smluvní agendu spojenou s poskytováním těchto půjček
 • poskytuje informace o čerpání FRB Ministerstvu pro místní rozvoj
 • zabezpečuje zpracování žádostí o dotace, jejich podání a zúčtování poskytnutých dotací s příslušnými orgány
 • vydává v souladu s platnými předpisy povolení ke kácení dřevin
 • vypracovává zprávy o pověsti
 • zajišťuje projednání a vyřízení podaných stížností
 • Nejpoužívanější předpisy:
 • zákon 128/2000 Sb., o obcí

Městys Křižanov

Benešovo nám. 12
594 51 Křižanov
 
IČ: 00294616

Tel.: 566 543 294-5
Fax: 566 543 495
mestys@krizanov.cz

Po 7:30 - 16:00

Út 7:30 - 14:30

St 7:30 - 16:30

Čt zavřeno

7:30 - 14:00

polední přestávka 11:15 - 11:45

© 2013 AdminPro 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU

Foto: Miroslav Čarek

Automatické rozesílání aktualit
do Vašeho e-mailu.
spam ochrana: