Organizační schéma - Oddělení rozpočtu a financování

Marie Hladíková

 

Vymezení kompetencí:

 • sestavuje rozpočet dle příslušných podkladů
 • zabezpečuje hospodaření městyse podle rozpočtu, včetně evidence jeho čerpání
 • vypracovává zprávy o hospodaření obec, včetně rozborů
 • vede účetnictví a sestavuje účetní výkazy
 • vede evidenci došlých platebních dokladů, zajišťuje jejich proplácení
 • provádí likvidaci plateb
 • spravuje bankovní účty a zabezpečuje platební a zúčtovací styk s příslušným peněžním 
    ústavem
 • zajišťuje plnění daňových povinností obce
 • zastupuje matrikářku v době její nepřítomnosti
 • poskytuje výstupy ze systému CZECH POINT
 • účetně vede Fond rozvoje bydlení, včetně evidence splácení
 • uzavírá smlouvy s obcemi na příspěvky obcí na ZŠ a MŠ a sleduje  jejich plnění
 • Nejpoužívanější předpisy:
 • zákon 128/2000 Sb., o obcí

 

 

Radomíra Drlíčková

Vymezení kompetencí:

 • vede hotovostní pokladnu
 • vede evidenci plateb, neplatičů, nedoplatků
 • zajišťuje vymáhání pohledávek
 • zajišťuje platební styk přes pokladnu a provádí uzávěrku pokladny
 • zajišťuje správu místních poplatků
 • vede evidenci nájemních smluv a kontroluje jejich plnění
 • přijímá a vede žádosti o byty, uzavírá nájemní smlouvy na byty
 • vede evidenci nákladů na bytech a provádí rozúčtování služeb
 • vede evidenci závodního stravování
 • zúčtovává správní poplatky a pokuty
 • zabezpečuje odeslání pošty
 • vybírá nájemné z bytů a vede jeho evidenci
 • vyměřuje místní poplatky
 • vede archivní a spisovou službu
 • zajišťuje hlášení místního rozhlasu
 • Nejpoužívanější předpisy:
 • zákon 128/2000 Sb., o obcí

 

 


Městys Křižanov

Benešovo nám. 12
594 51 Křižanov
 
IČ: 00294616

Tel.: 566 543 294-5
Fax: 566 543 495
mestys@krizanov.cz

Po 7:30 - 16:00

Út 7:30 - 14:30

St 7:30 - 16:30

Čt zavřeno

7:30 - 14:00

polední přestávka 11:15 - 11:45

© 2013 AdminPro 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU

Foto: Miroslav Čarek

Automatické rozesílání aktualit
do Vašeho e-mailu.
spam ochrana: