Organizační schéma - Oddělení matriční, správa hřbitova, evidence obyvatel

Marta Krčová

 

Vymezení kompetencí:

 • vede matriční knihy narození, sňatků, úmrtí pro 17 obcí
 • vyhotovuje rodné, oddací a úmrtní listy
 • vyhotovuje kopie rodných, oddacích a úmrtních listů
 • vydává rozhodnutí o změně příjmení
 • zpracovává podklady pro udělování státního občanství ČR
 • vystavuje matriční doklady pro cizinu
 • provádí ověřování kopii listin a ověřování podpisu
 • organizuje svatební obřady, vítání občánků
 • spolupracuje při zabezpečování osobní gratulací k životním jubileím
 • vede evidenci obyvatel a č.p.
 • vede evidenci pronájmu hrobových míst (hřbitovní knihy)
 • eviduje úhrady poplatků za hrobová místa
 • eviduje povolení tanečních zábav
 • vede stálé volební seznamy
 • poskytuje výstupy ze systému CZECH POINT
 • Nejpoužívanější předpisy:
 • zákon 128/2000 Sb., o obcí

Městys Křižanov

Benešovo nám. 12
594 51 Křižanov
 
IČ: 00294616

Tel.: 566 543 294-5
Fax: 566 543 495
mestys@krizanov.cz

Po 7:30 - 16:00

Út 7:30 - 14:30

St 7:30 - 16:30

Čt zavřeno

7:30 - 14:00

polední přestávka 11:15 - 11:45

© 2013 AdminPro 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU

Foto: Miroslav Čarek

Automatické rozesílání aktualit
do Vašeho e-mailu.
spam ochrana: