SDH Křižanov - Historie

Informace o činnosti Sboru dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů v Křižanově byl založen 16.srpna 1874. V době založení bylo v obci 246 domů, většinou krytých šindelem. V obci se provozoval drobný průmysl a polní hospodářství. Na založení sboru hmotně přispěli křižanovští občané 175 zl., Josef Tauber 50 zl.. a obec Jívoví 10 zl. Vedení obce založení hasičského sboru podporovalo. Na náklad obce byla od firmy Smejkal zakoupena čtyřkolová stříkačka za 1200 zl. Ve sboru bylo koncem roku 1874 - 52 činných členů a l4 členů přispívajících. Hasičská jednota má dosud svůj prapor, který světila l2.března 1883. Kmotrou byla urozena paní šlechtična Eugenie Tauberová.

        V  jarních  měsících  r.1896 začala  výstavba  hasičského  skladu  na  místě  bývalých  masných  krámů na náměstí. O stavbu se zasloužili občané a hasičský sbor, kteří přispěli 1188 zl. Obec věnovala 300 zl., Eugen Tauber daroval 6000 cihel, občané z místa i okolí pomáhali při svozu materiálu. Dne 5.července 1896 byla zbrojnice slavnostně předána do užívání. Koncem války v r.1945 při bombardování Křižanova dostává několik zásahů i hasičská zbrojnice, která je úplně zničena s veškerou technickou výzbrojí a výstrojí.

        Druhá hasička se začala po válce přestavovat z budovy staré školy. Byla dána do provozu v r.1951. Od r.2001 mají hasiči hasičku novou. Stará byla r.1998 zbourána. Nová budova byla postavena za velké pomocí Obecního úřadu i pochopení Okresního úřadu ve Žďáře n. S. v hodnotě 4 miliony Kč. V neděli 5.srpna 2001 se sjelo do obce velké množství hasičů, kteří se pod historickým praporem z r.1883 zúčastnili slavnostního svěcení. Svěcení provedl p.děkan Peňáz, p.farář Kotík a p.kaplan Hanák. Slavnosti se zúčastnil i starosta obce A. Kania, místostarostka E.Nagyová a spolu s nimi široká veřejnost.

         V současné době má sbor 52 členů. V čele je velitel Petr Urban a starosta Zdeněk Pařízek. Aby byla činnost hasičů pestrá je starostí výboru ve složení: Josef Musil, František Horníček, Jiří Chrást, Ondřej Kotík, Zdeněk Musil, Karel Starý, Petr Smejkal. Nejstarším členem sboru je br.Jindřich Vodička.

        Za celou dobu trvání hasičského sboru se zde vystřídaly stovky občanů Křižanova, nejrůznějších povolání, kteří střežili bezpečnost našich domovů. Vždy je všechny spojovala ušlechtilá myšlenka rychlé a účinné pomoci každému při živelných pohromách. Smysl hasičské práce není třeba dokazovat, neboť ideály, z kterých hasičská myšlenka vyrostla, zůstávají. 


Městys Křižanov

Benešovo nám. 12
594 51 Křižanov
 
IČ: 00294616

Tel.: 566 543 294-5
Fax: 566 543 495
mestys@krizanov.cz

Po 7:30 - 16:00

Út 7:30 - 14:30

St 7:30 - 16:30

Čt zavřeno

7:30 - 14:00

polední přestávka 11:15 - 11:45

© 2013 AdminPro 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU

Foto: Miroslav Čarek

Automatické rozesílání aktualit
do Vašeho e-mailu.
spam ochrana: