Pečovatelská služba Křižanov - Veřejný závazek DPS

Pečovatelská služba Křižanov-

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

 

Pečovatelská služba je zařízení provozované Městysem Křižanov  na území obce Křižanov, a místní části Bojanov a na základě smlouvy také na území obcí Kozlov, Jívoví, Horní Libochová, Kundratice, Ořechov, Sviny Dobrá Voda, Kadolec

 

Poslání pečovatelské služby Křižanov    

     Posláním pečovatelské služby Křižanov je zajištění a poskytování pečovatelské služby osobám, které z důvodu věku nebo zdravotního stavu  si nejsou schopni si službu samostatně zajistit.

 

 Cíle pečovatelské služby

 • pomoci uživatelům služby, aby mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí, se svými přáteli,

 • podporovat stávající nezávislost a soběstačnost uživatelů služby

 • pomoci uživatelům služby, aby mohli žít běžný život svých vrstevníků

 • zachovat kvalitu a důstojnost života uživatelů

   

 Cílová skupina

 • Osoby se zdravotním postižením

 • Senioři

Věková struktura cílové skupiny

 • Dospělí (27-64 let)

 • Mladší senioři (65-80 let)

Starší senioři (nad 80 let )

 

 

 

Zásady poskytování pečovatelské služby

 • individuální přístup ke každému klientovi, dle jeho specifických potřeb a zdravotního stavu

 • služba se společně s každým klientem plánuje

 • ke každému klientovi se přistupuje s respektem a úctou

 • zachovávat důstojnost každého klienta, chránit jeho práva

 • důvěryhodnost, mlčenlivost, bezpečnost, spolehlivost, dostupnost

 • zachování soukromí a denního režimu klientů

 • nedirektivní, partnerský přístup ke klientovi (lze porušit pouze v akutní krizi)

 • spolupráce s rodinou 

 • spolupráce s institucemi, které si uživatel přeje oslovit

 • flexibilita služeb- služby se přizpůsobují momentální situaci uživatele

   

   

  Pečovatelská služba - vymezení základních činností

   

 1. 1.     Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 2. 2.     Pomoc při hygieně, poskytnutí podmínek k osobní hygieně
 3. 3.     Poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím zajištění
 4. 4.     Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 5. 5.     Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

Fakultativní činnosti

Pedikúra, dovoz autem pečovatelské služby

 

 

 

 

 V Křižanově 1.7.2019

 

 

 

 REVIZE VEŘEJNÉHO ZÁVAZKU PROBÍHÁ NEJMÉNĚ 1X ROČNĚ.

 


Městys Křižanov

Benešovo nám. 12
594 51 Křižanov
 
IČ: 00294616

Tel.: 566 543 294-5
Fax: 566 543 495
mestys@krizanov.cz

Po 7:30 - 16:00

Út 7:30 - 14:30

St 7:30 - 16:30

Čt zavřeno

7:30 - 14:00

polední přestávka 11:15 - 11:45

© 2013 AdminPro 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU

Foto: Miroslav Čarek

Automatické rozesílání aktualit
do Vašeho e-mailu.
spam ochrana: