Pečovatelská služba Křižanov - Ceník 2021


pdf 132 kB  -  Ceník služeb platný od 1.1.2021

 

Ceník služeb- pečovatelská služba Křižanov od 1.1.2021

kód

Název úkonu

 cena

1.0

POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU

 

1.1

Pomoc a podpora při podání jídla a pití

120,-Kč/ hodina

1.2

Pomoc při oblékání a svlékání ,  včetně speciálních pomůcek

120,- Kč/ hodina

1.3

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

120,- Kč/ hodina

1.4.

Pomoc při přesunu na lůžko, vozík

120,-Kč/ hodina

2.0

POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ, POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO OSOBNÍ HYGIENU

 

2.1.

Pomoc při úkonech osobní hygieny

120,- Kč/ hodina

2.1.1.

Koupel v SOH

90,-Kč/ hodina

2.2

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

120,- Kč/ hodina

2.3

Pomoc při použití WC

120, -Kč/ hodina

3.0

POSKYTNUTÍ STRAVY A POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY

 

3.1

Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování.

Dle cen dodavatele

3.2

Dovoz nebo donáška jídla, včetně přemytí jídlonosiče - na území městyse

10,-Kč/ úkon

3.2.1

Dovoz nebo donáška jídla- mimo území městyse

15,-Kč/ úkon

3.3

Pomoc při přípravě jídla a pití

90,-Kč/ hodina

3.4

Příprava a podání jídla a pití

90,-Kč/ hodina

4.0

POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI

 

4.1

Běžný úklid a údržba domácnosti

90,- Kč/ hodina

 

4.2

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování

120,- Kč/ hodina

4.3

Donáška vody

100,- Kč/ hodina

4.4.

Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení

100,- Kč/hodina

4.5

Běžné nákupy, pochůzky

60,-Kč/ hodina

4.6

Velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti

80,-Kč/ úkon

4.7.1

Praní prádla

20,-Kč/kg

4.7.3

Žehlení prádla

30,-Kč/ kg

4.7.4

Drobné opravy žehleného prádla

zdarma

5.0

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM

 

5.2

Doprovázení dospělých na úřady instituce atd.

90,- Kč/ hodina

6.0

FAKULTATIVNÍ ÚKONY

 

6.1.

Pronájem jídlonosiče

zdarma

6.2

Doprava klienta mimo obec  ( k lékaři, na úřady atd.)

6,-Kč/km

6.3

Doprava klienta v obci

10Kč/

 1 cesta

6,4

Pedikúra v domácnosti klienta

140,- Kč/ úkon + doprava

6.5

Pedikúra v SOH

120,- Kč/ úkon

U úkonů, které jsou účtovány za hodinu se uživateli počítá pouze čas, který je skutečně spotřebován, nejméně však 5 minut.

Tento ceník byl schválen na 23. zasedání zastupitelstva Městyse Křižanova dne  9.12.2020.


Městys Křižanov

Benešovo nám. 12
594 51 Křižanov
 
IČ: 00294616

Tel.: 566 543 294-5
Fax: 566 543 495
mestys@krizanov.cz

Po 7:30 - 16:00

Út 7:30 - 14:30

St 7:30 - 16:30

Čt zavřeno

7:30 - 14:00

polední přestávka 11:15 - 11:45

© 2013 AdminPro 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU

Foto: Miroslav Čarek

Automatické rozesílání aktualit
do Vašeho e-mailu.
spam ochrana: