Socha nejslavnější občanky Křižanova – sv. Zdislavy

22.4.2011

Socha nejslavnější občanky Křižanova - sv. Zdislavy

 

          Vážení občané, mladí i starší, rodáci, podnikatelé, věřící i nevěřící, farníci, ctitelé sv. Zdislavy a Vy, kteří máte rádi Křižanov!

 

          Dovolte, abych Vás oslovila ne úplně novou, ale naléhavou myšlenkou - zřídit na náměstí v Křižanově památník naší celoevropsky i celosvětově známé nejslavnější občance a rodačce - sv. Zdislavě, která byla kanonizovaná papežem Janem Pavlem II. v roce 1995.

          Jejím životem se zabývá literatura a byl o ní natočen i film. Pomníky a památníky přitahují velkou pozornost a kumulují energii. Křižanov by se tak i právem zviditelnil, což má vliv v mnoha rovinách. C.G.Jung řekl: " Kdo vyrůstá bez vztahu k minulosti, je na tom tak, jako by se narodil bez očí a uší."

          My zde máme bohatou historii a mnozí, kteří procházejí nebo projíždějí Křižanovem, to vůbec nevědí!

          Ve 13. století žil v Křižanově velmi významný knížecí úředník - otec sv. Zdislavy Přibyslav di Crizanowe, brněnský purkrabí, který byl i kastelánem na hradě Veveří a často pobýval v Praze na královském dvoře. Stálé sídlo měl v Křižanově, kde si zbudoval hrad. Patřila mu rozlehlá část Moravy, hlavně v oblasti Českomoravské vysočiny. Za manželku si vzal Sibylu, která přišla do Čech ze Sicílie v průvodu královny Kunhuty - nevěsty krále Václava I. Byla velmi vzdělaná a zbožná. Oblast Sicílie představovala v té době jedno z nejvyspělejších území západní Evropy.

         Narodilo se jim pět dětí - nejstarší Zdislava, Eliška, Eufémie, Libuše a Petr. Přibyslav chtěl mnichům cisterciákům postavit ve Žďáře klášter ke cti Panny Marie, ale 16.2.1251 zemřel. Před smrtí svěřil provedení tohoto úmyslu svému zeti Bočkovi, kastelánu znojemskému, který měl za manželku jeho dceru Eufémii. K tomu účelu mu předal i připravené zlato a stříbro.

Sibyla s Eufémií pobývaly po ovdovění ve žďárském klášteře a vykonaly mnoho dobrého.

Založily "špitál"a kostel - dnešní baziliku v areálu zámku ve Žďáře nad Sázavou, kde jsou obě ženy i pochovány. Křižanov je vlastně otcem Žďáru.Zdislava se provdala za Havla z Lemberka, měli čtyři děti - Havla, Markétu, Jaroslava a Zdislava.

          Mohla bych se široce rozepisovat o historii rodu, ale o životě členů rodiny si můžete přečíst sami třeba v knize Zdeňka Kalisty: Blahoslavená Zdislava z Lemberka, Ambrože Svatoše: Svatá Zdislava, v Dalimilově kronice, kronice kláštera žďárského z roku 1300 od Jindřicha Heimburka, můžete si přečíst třeba román Aleny Vrbové: V erbu lvice, nebo verše Jakuba Demla, P.J.Hraběte Kroupy, Richarda Neugebaura, přečíst Zdislavské kapitoly Marie Mladé, či prostudovat spis Positio, vydaný v roce 1992 v Římě ke svatořečení Zdislavy, kde je i fotografie z Křižanova a slovo Křižanov se tam objevuje 15 x - atd.

         Čím nás může oslovit sv. Zdislava dnes? Její svatořečení přišlo v době, kdy se hovoří o krizi rodiny a rozpadu širších rodinných vztahů. Ona je  ochránkyní rodiny a může i nám sloužit jako příklad nesobecké, mateřské lásky. V médiích se dost často dovídáme, že dnes existují děti, týrané vlastními rodiči! Ona je i příkladem lásky k bližnímu, péče o chudé, potřebné a nemocné ( léčila a založila špitál), je vzorem laskavosti a zbožnosti.

         Byla bych ráda, aby její památník měl i vysokou uměleckou hodnotu, což zaručuje předběžně oslovený umělec - akademický sochař Mistr Otmar Oliva, který má svoje realizace nejenom v naší republice, ale i v Římě, ve Vatikánu, Slovinsku, Francii, Rakousku, na Slovensku, v Německu a jinde.

          Každá doba by měla zanechat něco dalším generacím, tak jak to dělali i naši křižanovští předkové - kostel, morový sloup, socha T.G.Masaryka, památníky místním obětem válek, kaple, Boží muka, kříže.

            A tak Vás všechny moc prosím, abyste se i Vy podle svých možností podíleli na tomto odkazu nám i budoucím.                                                                                                            

            Probíhají různá jednání ke zdaru akce, jako s Úřadem městyse Křižanova ( přítomno 7 občanů ), Krajským úřadem Vysočina v Jihlavě, s církevními kruhy, zakládá se zvláštní účet

" Zdislava"  při Farním úřadu Křižanov, abychom zajistili široký okruh dárců ( nejen z naší farnosti).

            Mistr Oliva přijede se svým architektem v polovině května za účelem výběru vhodné lokality k umístění plastiky. Je to běh na delší trať. V Jihlavě byla v roce 2010 odhalena Koblasova socha Gustava Mahlera, jejíž realizace trvala od roku 2004 do roku 2010. Věřím, že nám se to podaří dříve. Vždyť i já bych se ráda odhalení dočkala.

             Bez Vás by to ale určitě nešlo a tak o tom přemýšlejte a já Vás budu průběžně informovat.

Bude to náročné.

           A pamatujte si, že svatá Zdislava není jen z Lemberka, ale i z Křižanova. Je to světice, která vyšla světu od nás z Moravy. V době pokleslé morálky potřebujeme příklady - vzory, ukazující směr!

 Moc Vám děkuji za pochopení, případné finanční dary a těším se i na Vaše připomínky.

                                                                                                                                                                           

                          

 V Křižanově  v březnu 2011                                                               Nila Vodičková.

 

 

 Kontakty:

 Nila Vodičková:  tel. 566 543 478, M: 721 850 485

 Starostka Marie Smejkalová: 566543495, M: 725101262

 P.Mgr. Tomáš Holcner - farář: 777 831 550

  

 

 

      Číslo zvláštního účtu Farního úřadu Křižanov " Zdislava":

               000 000 - 2648161359/ 0800 u České spořitelny,

 

      kam můžete již dary na památník sv.Zdislavy posílat.

 

 

 

 

 Poznámka pro podnikatele:

 

            Na základě platebního dokladu lze za dar k tomuto účelu odečíst až 10% z daňového základu pro FÚ. ( Platí pro dar 1 000,- Kč a výše - nejvýše však 10% základu daně).


Městys Křižanov

Benešovo nám. 12
594 51 Křižanov
 
IČ: 00294616

Tel.: 566 543 294-5
Fax: 566 543 495
mestys@krizanov.cz

Po 7:30 - 16:00

Út 7:30 - 14:30

St 7:30 - 16:30

Čt zavřeno

7:30 - 14:00

polední přestávka 11:15 - 11:45

© 2013 AdminPro 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU

Foto: Miroslav Čarek

Automatické rozesílání aktualit
do Vašeho e-mailu.
spam ochrana: