Poskytování péče o děti zaměstnanců vybraných profesí

5.3.2021

Naše škola byla zařazena

mezi školy poskytující péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou

zaměstnanci vybraných profesí (viz usnesení vlády č. 212).

V případě, že jako zaměstnanci patříte do vládou stanovených profesí a potřebujete využít

této možnosti, vyplňte přihlášku k péči a kontaktujte prosím pana ředitele

Mgr. Daniela Ubra, email:reditel@zskrizanov.cztel: +420 736 535 800

 

Základní škola již funguje od čtvrtka 4.3.2021

Mateřská škola bude fungovat od pondělí 8.3.2021 (pouze pro děti zaměstnanců dle

usnesení vlády č. 212)

 

  docx 16 kB  - Přihláška k péči

pdf 281 kB  -  Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina - určené školy

https://www.kr-vysocina.cz/poskytovani-pece-v-urcenych-skolach-a-skolskych-zarizenich-od-27-2-2021/d-4105744/p1=106909

 

Péče bude zajištována dětem, jejichž zákonní zástupci jsou:
- zaměstnanci bezpečnostních sborů,
- zaměstnanci obecní policie,
- zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
- zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
- zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
- zaměstnanci Finanční správy České republiky,
- příslušníky ozbrojených sil,
- zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
- pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
- zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
- zaměstnanci zařízení školního stravování,
- zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů a zajištění funkce prvku kritické infrastruktury
- zaměstnanci České pošty, s. p.,

 

 


Městys Křižanov

Benešovo nám. 12
594 51 Křižanov
 
IČ: 00294616

Tel.: 566 543 294-5
Fax: 566 543 495
mestys@krizanov.cz

Po 7:30 - 16:00

Út 7:30 - 14:30

St 7:30 - 16:30

Čt zavřeno

7:30 - 14:00

polední přestávka 11:15 - 11:45

© 2013 AdminPro 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU

Foto: Miroslav Čarek

Automatické rozesílání aktualit
do Vašeho e-mailu.
spam ochrana: