Oznámení rodičům

21.3.2012

Kriteria pro přijímání dětí do mat. školy pro školní rok 2012 - 2013

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

U Školy 321, 594 51 Křižanov

 

Ředitelka  mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace,  stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním  roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

 

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2012/13

 

1.  Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní

     docházky, včetně dětí s odkladem školní docházky.

 

2.  Děti starší zpravidla 3 let s trvalým pobytem v městyse Křižanov, přijímané

     k celodenní docházce.

 

3.  Děti zpravidla starší 3 let s trvalým pobytem mimo území městyse Křižanov , a to

     v obci, která vydá souhlas s úhradou neinvestičních nákladů po celou dobu

     docházky dítěte do mateřské školy přijímané k celodenní docházce.

 

4.  V případě volné kapacity děti starší zpravidla 3 let s trvalým pobytem mimo území

     městyse Křižanov a spádových obcí uvedených v bodě 3 přijímané k celodenní

     docházce.

 

Doplňující kritéria k bodům 2 ,  3 a 4:

  • věk dítěte ( děti budou přijímány v pořadí od nejstaršího po nejmladší - dle

data narození  )

  • sourozenec již přijatého dítěte , které bude k 1.9.2012 nadále navštěvovat MŠ
  • přihlédnutí k důvodům hodným zvláštního zřetele ( podklad orgánu sociálně právní ochrany dítěte, děti se specifickými potřebami )

 

Poznámka:

            Do MŠ mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným      očkováním, které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování           podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.).

 

Platnost :  od 21.3.2012

Účinnost : k termínu zápisu dětí

                                                                                                                                             

                                                                                Mgr. Hana Koudelová

                                                                                ředitelka ZŠ a MŠ Křižanov

 

 

 

                          


Městys Křižanov

Benešovo nám. 12
594 51 Křižanov
 
IČ: 00294616

Tel.: 566 543 294-5
Fax: 566 543 495
mestys@krizanov.cz

Po 7:30 - 16:00

Út 7:30 - 14:30

St 7:30 - 16:30

Čt zavřeno

7:30 - 14:00

polední přestávka 11:15 - 11:45

© 2013 AdminPro 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU

Foto: Miroslav Čarek

Automatické rozesílání aktualit
do Vašeho e-mailu.
spam ochrana: