Aktuální dotační možnosti pro podnikatelské subjekty

6.6.2012

 

R e g i o n á l n í p o r a d e n s k é s l u ž b y V e s e l ý

Mgr. Radek Veselý, Stará Říše 33, 588 67 Stará Říše mobil: +420 732 164 524, e-mail: vesely@rpsv.cz www.rpsv.cz

Aktuální dotační možnosti pro podnikatelské subjekty

Program rozvoje venkova

příjem žádostí o dotaci: od 27.6. do 3.7.2012

Drobní podnikatelé působící mimo oblast zemědělství (alokace 565mil. Kč)

Lze získat až 60% dotaci na pořízení strojů, techniky a technologií, rekonstrukci či výstavbu budov. Příjemcem dotace mohou být podniky, které se nepůsobí v zemědělské výrobě, mají méně než 10 zaměstnanců. Příjemcem dotace mohou být i nově založené firmy resp. podnikatelé zahajující činnost. Projekt musí být realizován v obci do 2.000 obyvatel (pozn. nerozhoduje sídlo žadatele).

Zahájení činnosti mladých zemědělců (alokace 150 mil. Kč)

Začínající zemědělští podnikatelé do 40 let věku na celém území ČR mohou získat dotaci 1,1 mil. Kč na investice související se zahájením a rozvojem své podnikatelské činnosti v zemědělské prvovýrobě.

Operační program Podnikání a inovace

příjem registračních žádostí o dotaci: od 27.6. do 4.7.2012*

příjem plných žádostí o dotaci: od 9.7. do 30.9.2012

EKO-ENERGIE - projekty z oblasti Úspor energií (alokace 1 mld. Kč)

Lze získat 40% - 50% dotaci dle velikosti firmy na zlepšování tepelně technických vlastností podnikatelských budov (tzn. zateplení fasády, výměna oken a dveří, zateplení střechy apod.), na

Dotace je poskytována téměř na všechna odvětví hospodářství s několika výjimkami, jako je oblast zemědělství, lesnictví a rybolovu, ocelářského průmyslu, uhelného průmyslu aj.

Minimální poskytnutá dotace je 0,5 mil. Kč, tzn., např. v případě malé firmy musí být celkové způsobilé výdaje minimálně 1 mil. Kč.

modernizaci, rekonstrukci a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla, na pořízení nového zdroje vytápění atd. Příjemcem dotace mohou být podniky s minimálně dvouletou podnikatelskou historií (pozn. dvě uzavřená účetní období). Projekt může být realizován v jakékoliv obci/městě ČR bez ohledu na její velikost (s výjimkou Prahy).

*Pozn.: Registrační žádost - obsahuje jednoduchý podnikatelský záměr (popis projektu) vč. předpokládané ceny celkových nákladů projektu. Dále jsou přiloženy finanční výkazy - údaje z daňových přiznání za dva poslední účetně uzavřené roky a aktuálně uzavřený kvartál.

Podrobnější informace o dotačních programech získáte na telefonním čísle 732 164 524 nebo emailové adrese vesely@rpsv.cz.
Městys Křižanov

Benešovo nám. 12
594 51 Křižanov
 
IČ: 00294616

Tel.: 566 543 294-5
Fax: 566 543 495
mestys@krizanov.cz

Po 7:30 - 16:00

Út 7:30 - 14:30

St 7:30 - 16:30

Čt zavřeno

7:30 - 14:00

polední přestávka 11:15 - 11:45

© 2013 AdminPro 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU

Foto: Miroslav Čarek

Automatické rozesílání aktualit
do Vašeho e-mailu.
spam ochrana: