Zasedání zastupitelstva 2008 - Usnesení č. 17

Zasedání zastupitelstva 2008

 

Usnesení č. 17


ze zasedání Zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne 24.4.2008 v zasedací místnosti na radnici


Zastupitelstvo městyse


I. bere na vědomí:

 • kontrolu usnesení ze zasedání č.16

 • informaci p. starosty: odbahnění rybníků, chodníky na ul. Meziříčská a Ořechovská, další rekonstrukce školy a školky

 • stížnost p. Kružíka, Křižanov 505, týkající se jednání p. učitelky Rosové

 • zprávu o kontrole čerpání dotace na lesní hospodářský plán městyse

 • plnění rozpočtu městyse - porovnání s r. 2007 za stejné období

 • realizaci prověření funkčnosti kanalizace včetně nákladů na ul. Za Branou

 • stížnost p. Chybové Květy, Křižanov 383 na parkování vozidel na chodníku (pan Rosa bude upozorněn dopisem)

 • poděkování od Hospicového hnutí Vysočina za příspěvek

 • žádost p. MUDr. Ilony Paráčkové, Poděbrady o zařazení parcely do územního plánu s tím, že bude zařazena do budoucí aktualizace územního plánu i žádost p. Heleny Průdkové, Křižanov 470 - stejný požadavek

 • informace o webu Křižanova

 • informace p. Pařízka o nepovolených dřevěných stavbách v okolí Křižanova (bunkry)II. schvaluje:

 • prodej části pozemku p. č. PK 409/1 a p.č. 409/4 v k.ú.Bojanov u Dolní Libochové manželům Borákovým, Brno, Blažkova - jednomyslně

 • náklady na provozování velkoobjemového kontejneru u p. Sýkory dle jeho návrhu do konce května t.r. - jednomyslně

 • přidělení hospodářského výsledku za r. 2007 do rezervního fondu MŠ (36.435,37 Kč) - jednomyslně

 • žádost "maminek od školy" zastoupených Terezou Sýkorovou o zřízení dětského koutku bez pískoviště,na pozemku městyse p.č. PK 1590 (za kotelnou u školy) s tím, že městys věnuje 10.000,- Kč na atestované zařízení koutku sloužící pro děti, příp. na lavičky - jednomyslně

 • u příležitosti oslav 40. výročí SK FC Křižanov dne 21. června 2008 příspěvek 15.000,- Kč - schváleno 7 hlasy, zdrželo se 6

 • půjčka z FRB ve výši 100.000,- Kč pro manžele Ježkovi, Křižanov 481 - jednomyslně

 • podání žádosti o poskytnutí dotace na další část rekonstrukce školyIII. odkládá:

 • rozhodnutí o dalším provozování velkoobjemového kontejneru u p. Sýkory


IV. ukládá

 • JUDr. Pivoňkové: - zjistit nákladu na změnu územního plánu

- náklady na pracovníka ve sběrném dvoře v Měříně................................... ...................................

Marie Smejkalová Antonín Kania

místostarostka starosta
Městys Křižanov

Benešovo nám. 12
594 51 Křižanov
 
IČ: 00294616

Tel.: 566 543 294-5
Fax: 566 543 495
mestys@krizanov.cz

Po 7:30 - 16:00

Út 7:30 - 14:30

St 7:30 - 16:30

Čt zavřeno

7:30 - 14:00

polední přestávka 11:15 - 11:45

© 2013 AdminPro 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU

Foto: Miroslav Čarek

Automatické rozesílání aktualit
do Vašeho e-mailu.
spam ochrana: