Zasedání zastupitelstva 2008 - Usnesení č. 15

Zasedání zastupitelstva 2008

 

Usnesení č. 15


ze zasedání Zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne 28.2.2008 v zasedací místnosti na radniciZastupitelstvo městyse


I. bere na vědomí:

 • kontrolu usnesení ze zasedání č.14

 • informaci o knihách leteckých snímků- filmové studio TULÁK - projekt pro 168 obcí - p. Jiří Trojan - "Na křídlech za poznáním obcí Žďárska", vyjde v druhé polovině roku 2008 - uzávěrka projektu bude do 15.4.2008

 • informaci o stavu kanalizace u Špárnikových

 • informaci o nemožnosti směny pozemků se ZD Křižanovsko (pozemek v areálu

družstva v majetku městyse za pozemek na ulici Na Zahrádkách v majetku ZD-

již není jejich majetkem)

 • dopis p. faráře T. Holcnera ze dne 25.1.2008

 • informaci p. Jany Procházkové o nové formě Křižanovského zpravodaje

 • informaci p. starosty o jednání ohledně průtahu obcí a opravě mostu u lékárny - je v plánu na rok 2009


II. schvaluje:

 • mysliveckému sdružení nechat provést opravu objektu drůbežárny s tím, že pokud budou muset do 10 let od tohoto rozhodnutí opustit budovu, bude jim městys kompenzovat náklady spojené s opravou do max. výše 50 tis. Kč (po předložení dokladů o nákladech)

 • žádost Ladislava a Yvony Navrátilových, Křižanov 398 o odprodej pozemku p.č. 1650/13 v k.ú. Křižanov - jednomyslně

 • žádost p. Jaromíra Horníčka, Křižanov 451 o odprodej pozemku p.č.PK 835 a p.č. 832 v k.ú. Křižanov - jednomyslně

 • žádost Evy a Jaroslava Borákových, Brno (majitelé nemovitosti čp. 4 v Bojanově) o prodej st. p.č. 6/6 a 6/4 v k.ú. Bojanov u Dolní Libochové - jednomyslně

 • zakoupení polohovacího lehátka pro rehabilitaci ve výši 24.000,- Kč bez DPH - jednomyslně

 • zvýšení nájemného za rehabilitaci na Medikusu pro rok 2008 o 8,5 tis. Kč - jednomyslně

 • rozpočet na rok 2008 - jednomyslně

 • pana Pařízka jako zástupce Městyse Křižanova na valnou hromadu SVaK

 • prodej starého hasičského auta LIAZ - CAS 25 obci Dolní Heřmanice za cenu 70 tis. Kč - jednomyslně

 • žádost ZD Křižanovsko o prodloužení nájemní smlouvy na pozemky PK 1403 a p.č. KN 1403

 • uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene s EONem na přípojku NN pro Žákovi na ulici Polní - jednomyslně

 • odpovědět p. Kučerovi, že po projednání bylo zjištěno, že jeho stížnost ze dne 14.9.2006 adresována p. Požárovi (údajnému zastupiteli), doručena 21.1.2008 na úřad městyse je neoprávněná - jednomyslně

 • uzavření smlouvy o pronájmu pozemku pod chatou č. 13 s dědicem po zemřelém p. ing. Emilu Reichovi - jednomyslně

 • poskytnutí půjčky z FRB panu Petru Volfovi, Křižanov 215 ve výši 100 tis. Kč - jednomyslně

 • prodej pozemku p.č. 1604 v k.ú. Křižanov manželům Zdeňkovi a Marii Mikiškovým, Křižanov 336 - jednomyslně

 • navýšení platu p.místostarostce od ledna 2008 o 1.000,- Kč - jednomyslněIII. zamítá:

 • mysliveckému sdružení žádost o odkoupení p.č. 643/1 a p.č. st. 408 v k.ú. Křižanov - jednomyslně

 • odkoupení p.č. PK 643 a PK 2305 manželům Jaroslavu a Marii Koblížkovým, Křižanov 42 - jednomyslně

 • prodej p.č. 1604/9 v k.ú. Křižanov p. Krejčové a p. Lubomíru Krejčímu - jednomyslně

 • prodej p.č. 1644/14 v k.ú. Křižanov p. Bronislavu Horníčkovi - jednomyslně

 • žádost o koupi části p.č. 1598/2 manželům Hedvice a Josefu Hanákovým, Křižanov 430
IV. odkládá

 • rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí příspěvku pro římskokatolickou farnost na září 2008 - jednomyslně

 • stížnost p. Dagmar Chmelíčkové, Křižanov 45 do projednání komisí FRB a pro stavebně technické záležitosti - jednomyslně

 • stížnost p. Hladíka Václava, Křižanov, Ořechovská 442 do projednání komisí FRB a pro stavebně technické záležitosti - jednomyslně

 • rozhodnutí o leteckých snímcích do publikace - jednomyslně................................... ...................................

Marie Smejkalová Antonín Kania

místostarostka starostaMěstys Křižanov

Benešovo nám. 12
594 51 Křižanov
 
IČ: 00294616

Tel.: 566 543 294-5
Fax: 566 543 495
mestys@krizanov.cz

Po 7:30 - 16:00

Út 7:30 - 14:30

St 7:30 - 16:30

Čt zavřeno

7:30 - 14:00

polední přestávka 11:15 - 11:45

© 2013 AdminPro 2013 | Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU

Foto: Miroslav Čarek

Automatické rozesílání aktualit
do Vašeho e-mailu.
spam ochrana: